Alert button
Picture for Fangzhou Mu

Fangzhou Mu

Alert button

FreeControl: Training-Free Spatial Control of Any Text-to-Image Diffusion Model with Any Condition

Dec 12, 2023
Sicheng Mo, Fangzhou Mu, Kuan Heng Lin, Yanli Liu, Bochen Guan, Yin Li, Bolei Zhou

Viaarxiv icon

Towards 4D Human Video Stylization

Dec 07, 2023
Tiantian Wang, Xinxin Zuo, Fangzhou Mu, Jian Wang, Ming-Hsuan Yang

Viaarxiv icon

NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023

Jul 05, 2023
Lin Sui, Fangzhou Mu, Yin Li

Figure 1 for NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023
Figure 2 for NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023
Figure 3 for NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023
Figure 4 for NMS Threshold matters for Ego4D Moment Queries -- 2nd place solution to the Ego4D Moment Queries Challenge 2023
Viaarxiv icon

SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing

May 25, 2023
Zhengyang Lou, Huan Xu, Fangzhou Mu, Yanli Liu, Xiaoyu Zhang, Liang Shang, Jiang Li, Bochen Guan, Yin Li, Yu Hen Hu

Figure 1 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 2 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 3 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Viaarxiv icon

GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation

Jan 17, 2023
Yuheng Li, Haotian Liu, Qingyang Wu, Fangzhou Mu, Jianwei Yang, Jianfeng Gao, Chunyuan Li, Yong Jae Lee

Figure 1 for GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation
Figure 2 for GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation
Figure 3 for GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation
Figure 4 for GLIGEN: Open-Set Grounded Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

Where a Strong Backbone Meets Strong Features -- ActionFormer for Ego4D Moment Queries Challenge

Nov 16, 2022
Fangzhou Mu, Sicheng Mo, Gillian Wang, Yin Li

Figure 1 for Where a Strong Backbone Meets Strong Features -- ActionFormer for Ego4D Moment Queries Challenge
Figure 2 for Where a Strong Backbone Meets Strong Features -- ActionFormer for Ego4D Moment Queries Challenge
Viaarxiv icon

A Simple Transformer-Based Model for Ego4D Natural Language Queries Challenge

Nov 16, 2022
Sicheng Mo, Fangzhou Mu, Yin Li

Figure 1 for A Simple Transformer-Based Model for Ego4D Natural Language Queries Challenge
Figure 2 for A Simple Transformer-Based Model for Ego4D Natural Language Queries Challenge
Figure 3 for A Simple Transformer-Based Model for Ego4D Natural Language Queries Challenge
Viaarxiv icon

Physics to the Rescue: Deep Non-line-of-sight Reconstruction for High-speed Imaging

May 03, 2022
Fangzhou Mu, Sicheng Mo, Jiayong Peng, Xiaochun Liu, Ji Hyun Nam, Siddeshwar Raghavan, Andreas Velten, Yin Li

Figure 1 for Physics to the Rescue: Deep Non-line-of-sight Reconstruction for High-speed Imaging
Figure 2 for Physics to the Rescue: Deep Non-line-of-sight Reconstruction for High-speed Imaging
Figure 3 for Physics to the Rescue: Deep Non-line-of-sight Reconstruction for High-speed Imaging
Figure 4 for Physics to the Rescue: Deep Non-line-of-sight Reconstruction for High-speed Imaging
Viaarxiv icon

3D Photo Stylization: Learning to Generate Stylized Novel Views from a Single Image

Dec 04, 2021
Fangzhou Mu, Jian Wang, Yicheng Wu, Yin Li

Figure 1 for 3D Photo Stylization: Learning to Generate Stylized Novel Views from a Single Image
Figure 2 for 3D Photo Stylization: Learning to Generate Stylized Novel Views from a Single Image
Figure 3 for 3D Photo Stylization: Learning to Generate Stylized Novel Views from a Single Image
Figure 4 for 3D Photo Stylization: Learning to Generate Stylized Novel Views from a Single Image
Viaarxiv icon