Alert button
Picture for Yanli Liu

Yanli Liu

Alert button

Deep Learning-based Image and Video Inpainting: A Survey

Jan 07, 2024
Weize Quan, Jiaxi Chen, Yanli Liu, Dong-Ming Yan, Peter Wonka

Viaarxiv icon

FreeControl: Training-Free Spatial Control of Any Text-to-Image Diffusion Model with Any Condition

Dec 12, 2023
Sicheng Mo, Fangzhou Mu, Kuan Heng Lin, Yanli Liu, Bochen Guan, Yin Li, Bolei Zhou

Viaarxiv icon

Vision Backbone Enhancement via Multi-Stage Cross-Scale Attention

Aug 14, 2023
Liang Shang, Yanli Liu, Zhengyang Lou, Shuxue Quan, Nagesh Adluru, Bochen Guan, William A. Sethares

Figure 1 for Vision Backbone Enhancement via Multi-Stage Cross-Scale Attention
Figure 2 for Vision Backbone Enhancement via Multi-Stage Cross-Scale Attention
Figure 3 for Vision Backbone Enhancement via Multi-Stage Cross-Scale Attention
Figure 4 for Vision Backbone Enhancement via Multi-Stage Cross-Scale Attention
Viaarxiv icon

SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing

May 25, 2023
Zhengyang Lou, Huan Xu, Fangzhou Mu, Yanli Liu, Xiaoyu Zhang, Liang Shang, Jiang Li, Bochen Guan, Yin Li, Yu Hen Hu

Figure 1 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 2 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Figure 3 for SimHaze: game engine simulated data for real-world dehazing
Viaarxiv icon

An Improved Analysis of (Variance-Reduced) Policy Gradient and Natural Policy Gradient Methods

Nov 16, 2022
Yanli Liu, Kaiqing Zhang, Tamer Başar, Wotao Yin

Figure 1 for An Improved Analysis of (Variance-Reduced) Policy Gradient and Natural Policy Gradient Methods
Figure 2 for An Improved Analysis of (Variance-Reduced) Policy Gradient and Natural Policy Gradient Methods
Viaarxiv icon

Hybrid Learning with New Value Function for the Maximum Common Subgraph Problem

Aug 18, 2022
Yanli Liu, Jiming Zhao, Chu-Min Li, Hua Jiang, Kun He

Figure 1 for Hybrid Learning with New Value Function for the Maximum Common Subgraph Problem
Figure 2 for Hybrid Learning with New Value Function for the Maximum Common Subgraph Problem
Figure 3 for Hybrid Learning with New Value Function for the Maximum Common Subgraph Problem
Figure 4 for Hybrid Learning with New Value Function for the Maximum Common Subgraph Problem
Viaarxiv icon

SMOF: Squeezing More Out of Filters Yields Hardware-Friendly CNN Pruning

Oct 21, 2021
Yanli Liu, Bochen Guan, Qinwen Xu, Weiyi Li, Shuxue Quan

Figure 1 for SMOF: Squeezing More Out of Filters Yields Hardware-Friendly CNN Pruning
Figure 2 for SMOF: Squeezing More Out of Filters Yields Hardware-Friendly CNN Pruning
Figure 3 for SMOF: Squeezing More Out of Filters Yields Hardware-Friendly CNN Pruning
Figure 4 for SMOF: Squeezing More Out of Filters Yields Hardware-Friendly CNN Pruning
Viaarxiv icon