Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bochao Wang

Loss Function Discovery for Object Detection via Convergence-Simulation Driven Search


Feb 09, 2021
Peidong Liu, Gengwei Zhang, Bochao Wang, Hang Xu, Xiaodan Liang, Yong Jiang, Zhenguo Li

* Accepted by ICLR2021 Poster 

  Access Paper or Ask Questions

VEGA: Towards an End-to-End Configurable AutoML Pipeline


Nov 05, 2020
Bochao Wang, Hang Xu, Jiajin Zhang, Chen Chen, Xiaozhi Fang, Ning Kang, Lanqing Hong, Wei Zhang, Yong Li, Zhicheng Liu, Zhenguo Li, Wenzhi Liu, Tong Zhang

* AutoML pipeline. Code is open-sourced at https://github.com/huawei-noah/vega 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Multi-pose Guided Virtual Try-on Network


Feb 28, 2019
Haoye Dong, Xiaodan Liang, Bochao Wang, Hanjiang Lai, Jia Zhu, Jian Yin

* 11 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Toward Characteristic-Preserving Image-based Virtual Try-On Network


Sep 12, 2018
Bochao Wang, Huabin Zheng, Xiaodan Liang, Yimin Chen, Liang Lin, Meng Yang

* Accepted by ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Detection and Identification Feature Learning for Person Search


Apr 06, 2017
Tong Xiao, Shuang Li, Bochao Wang, Liang Lin, Xiaogang Wang

* CVPR 2017 camera-ready 

  Access Paper or Ask Questions