Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jiajin Zhang

Task-Oriented Low-Dose CT Image Denoising


Mar 25, 2021
Jiajin Zhang, Hanqing Chao, Xuanang Xu, Chuang Niu, Ge Wang, Pingkun Yan


  Access Paper or Ask Questions

Robustified Domain Adaptation


Nov 18, 2020
Jiajin Zhang, Hanqing Chao, Pingkun Yan


  Access Paper or Ask Questions

VEGA: Towards an End-to-End Configurable AutoML Pipeline


Nov 05, 2020
Bochao Wang, Hang Xu, Jiajin Zhang, Chen Chen, Xiaozhi Fang, Ning Kang, Lanqing Hong, Wei Zhang, Yong Li, Zhicheng Liu, Zhenguo Li, Wenzhi Liu, Tong Zhang

* AutoML pipeline. Code is open-sourced at https://github.com/huawei-noah/vega 

  Access Paper or Ask Questions

Integrative Analysis for COVID-19 Patient Outcome Prediction


Jul 20, 2020
Hanqing Chao, Xi Fang, Jiajin Zhang, Fatemeh Homayounieh, Chiara D. Arru, Subba R. Digumarthy, Rosa Babaei, Hadi K. Mobin, Iman Mohseni, Luca Saba, Alessandro Carriero, Zeno Falaschi, Alessio Pasche, Ge Wang, Mannudeep K. Kalra, Pingkun Yan


  Access Paper or Ask Questions