Alert button
Picture for Bin Lu

Bin Lu

Alert button

Graph Out-of-Distribution Generalization with Controllable Data Augmentation

Aug 16, 2023
Bin Lu, Xiaoying Gan, Ze Zhao, Shiyu Liang, Luoyi Fu, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Figure 1 for Graph Out-of-Distribution Generalization with Controllable Data Augmentation
Figure 2 for Graph Out-of-Distribution Generalization with Controllable Data Augmentation
Figure 3 for Graph Out-of-Distribution Generalization with Controllable Data Augmentation
Figure 4 for Graph Out-of-Distribution Generalization with Controllable Data Augmentation
Viaarxiv icon

Spatio-Temporal Graph Few-Shot Learning with Cross-City Knowledge Transfer

Jun 03, 2022
Bin Lu, Xiaoying Gan, Weinan Zhang, Huaxiu Yao, Luoyi Fu, Xinbing Wang

Figure 1 for Spatio-Temporal Graph Few-Shot Learning with Cross-City Knowledge Transfer
Figure 2 for Spatio-Temporal Graph Few-Shot Learning with Cross-City Knowledge Transfer
Figure 3 for Spatio-Temporal Graph Few-Shot Learning with Cross-City Knowledge Transfer
Figure 4 for Spatio-Temporal Graph Few-Shot Learning with Cross-City Knowledge Transfer
Viaarxiv icon

Geometer: Graph Few-Shot Class-Incremental Learning via Prototype Representation

Jun 03, 2022
Bin Lu, Xiaoying Gan, Lina Yang, Weinan Zhang, Luoyi Fu, Xinbing Wang

Figure 1 for Geometer: Graph Few-Shot Class-Incremental Learning via Prototype Representation
Figure 2 for Geometer: Graph Few-Shot Class-Incremental Learning via Prototype Representation
Figure 3 for Geometer: Graph Few-Shot Class-Incremental Learning via Prototype Representation
Figure 4 for Geometer: Graph Few-Shot Class-Incremental Learning via Prototype Representation
Viaarxiv icon

PP-ShiTu: A Practical Lightweight Image Recognition System

Nov 01, 2021
Shengyu Wei, Ruoyu Guo, Cheng Cui, Bin Lu, Shuilong Dong, Tingquan Gao, Yuning Du, Ying Zhou, Xueying Lyu, Qiwen Liu, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma

Figure 1 for PP-ShiTu: A Practical Lightweight Image Recognition System
Figure 2 for PP-ShiTu: A Practical Lightweight Image Recognition System
Figure 3 for PP-ShiTu: A Practical Lightweight Image Recognition System
Figure 4 for PP-ShiTu: A Practical Lightweight Image Recognition System
Viaarxiv icon

PP-LCNet: A Lightweight CPU Convolutional Neural Network

Sep 17, 2021
Cheng Cui, Tingquan Gao, Shengyu Wei, Yuning Du, Ruoyu Guo, Shuilong Dong, Bin Lu, Ying Zhou, Xueying Lv, Qiwen Liu, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma

Figure 1 for PP-LCNet: A Lightweight CPU Convolutional Neural Network
Figure 2 for PP-LCNet: A Lightweight CPU Convolutional Neural Network
Figure 3 for PP-LCNet: A Lightweight CPU Convolutional Neural Network
Figure 4 for PP-LCNet: A Lightweight CPU Convolutional Neural Network
Viaarxiv icon

PP-OCRv2: Bag of Tricks for Ultra Lightweight OCR System

Sep 07, 2021
Yuning Du, Chenxia Li, Ruoyu Guo, Cheng Cui, Weiwei Liu, Jun Zhou, Bin Lu, Yehua Yang, Qiwen Liu, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Yanjun Ma

Figure 1 for PP-OCRv2: Bag of Tricks for Ultra Lightweight OCR System
Figure 2 for PP-OCRv2: Bag of Tricks for Ultra Lightweight OCR System
Figure 3 for PP-OCRv2: Bag of Tricks for Ultra Lightweight OCR System
Figure 4 for PP-OCRv2: Bag of Tricks for Ultra Lightweight OCR System
Viaarxiv icon