Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Interacting with Non-Cooperative User: A New Paradigm for Proactive Dialogue PolicyWenqiang Lei , Yao Zhang , Feifan Song , Hongru Liang , Jiaxin Mao , Jiancheng Lv , Zhenglu Yang , Tat-Seng Chua

* Accepted to SIGIR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Modeling Temporal-Modal Entity Graph for Procedural Multimodal Machine ComprehensionHuibin Zhang , Zhengkun Zhang , Yao Zhang , Jun Wang , Yufan Li , Ning jiang , Xin wei , Zhenglu Yang

* Accepted by ACL-2022 

   Access Paper or Ask Questions

HyperPELT: Unified Parameter-Efficient Language Model Tuning for Both Language and Vision-and-Language TasksZhengkun Zhang , Wenya Guo , Xiaojun Meng , Yasheng Wang , Yadao Wang , Xin Jiang , Qun Liu , Zhenglu Yang


   Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning for speech recognition with Intermediate layer supervisionChengyi Wang , Yu Wu , Sanyuan Chen , Shujie Liu , Jinyu Li , Yao Qian , Zhenglu Yang

* Submitted to ICASSP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

UniMS: A Unified Framework for Multimodal Summarization with Knowledge DistillationZhengkun Zhang , Xiaojun Meng , Yasheng Wang , Xin Jiang , Qun Liu , Zhenglu Yang


   Access Paper or Ask Questions

Fact-Tree Reasoning for N-ary Question Answering over Knowledge GraphsYao Zhang , Peiyao Li , Hongru Liang , Adam Jatowt , Zhenglu Yang

* 11 pages, 6 figures and 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

A General Framework for Learning Prosodic-Enhanced Representation of Rap LyricsHongru Liang , Haozheng Wang , Qian Li , Jun Wang , Guandong Xu , Jiawei Chen , Jin-Mao Wei , Zhenglu Yang


   Access Paper or Ask Questions

Generalized Relation Learning with Semantic Correlation Awareness for Link PredictionYao Zhang , Xu Zhang , Jun Wang , Hongru Liang , Wenqiang Lei , Zhe Sun , Adam Jatowt , Zhenglu Yang

* Preprint of accepted AAAI2021 paper 

   Access Paper or Ask Questions

GMH: A General Multi-hop Reasoning Model for KG CompletionYao Zhang , Xu Zhang , Jun Wang , Hongru Liang , Adam Jatowt , Wenqiang Lei , Zhenglu Yang

* 11 pages, 5 figures and 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Summarization for Video-containing DocumentsXiyan Fu , Jun Wang , Zhenglu Yang

* 10 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>