Alert button
Picture for Lu Fang

Lu Fang

Alert button

XScale-NVS: Cross-Scale Novel View Synthesis with Hash Featurized Manifold

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Guangyu Wang, Jinzhi Zhang, Fan Wang, Ruqi Huang, Lu Fang

Figure 1 for XScale-NVS: Cross-Scale Novel View Synthesis with Hash Featurized Manifold
Figure 2 for XScale-NVS: Cross-Scale Novel View Synthesis with Hash Featurized Manifold
Figure 3 for XScale-NVS: Cross-Scale Novel View Synthesis with Hash Featurized Manifold
Figure 4 for XScale-NVS: Cross-Scale Novel View Synthesis with Hash Featurized Manifold
Viaarxiv icon

Den-SOFT: Dense Space-Oriented Light Field DataseT for 6-DOF Immersive Experience

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Xiaohang Yu, Zhengxian Yang, Shi Pan, Yuqi Han, Haoxiang Wang, Jun Zhang, Shi Yan, Borong Lin, Lei Yang, Tao Yu, Lu Fang

Figure 1 for Den-SOFT: Dense Space-Oriented Light Field DataseT for 6-DOF Immersive Experience
Figure 2 for Den-SOFT: Dense Space-Oriented Light Field DataseT for 6-DOF Immersive Experience
Figure 3 for Den-SOFT: Dense Space-Oriented Light Field DataseT for 6-DOF Immersive Experience
Figure 4 for Den-SOFT: Dense Space-Oriented Light Field DataseT for 6-DOF Immersive Experience
Viaarxiv icon

OmniSeg3D: Omniversal 3D Segmentation via Hierarchical Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2023
Haiyang Ying, Yixuan Yin, Jinzhi Zhang, Fan Wang, Tao Yu, Ruqi Huang, Lu Fang

Viaarxiv icon

PARF: Primitive-Aware Radiance Fusion for Indoor Scene Novel View Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Haiyang Ying, Baowei Jiang, Jinzhi Zhang, Di Xu, Tao Yu, Qionghai Dai, Lu Fang

Viaarxiv icon

SVQNet: Sparse Voxel-Adjacent Query Network for 4D Spatio-Temporal LiDAR Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2023
Xuechao Chen, Shuangjie Xu, Xiaoyi Zou, Tongyi Cao, Dit-Yan Yeung, Lu Fang

Figure 1 for SVQNet: Sparse Voxel-Adjacent Query Network for 4D Spatio-Temporal LiDAR Semantic Segmentation
Figure 2 for SVQNet: Sparse Voxel-Adjacent Query Network for 4D Spatio-Temporal LiDAR Semantic Segmentation
Figure 3 for SVQNet: Sparse Voxel-Adjacent Query Network for 4D Spatio-Temporal LiDAR Semantic Segmentation
Figure 4 for SVQNet: Sparse Voxel-Adjacent Query Network for 4D Spatio-Temporal LiDAR Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

ClickSeg: 3D Instance Segmentation with Click-Level Weak Annotations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 19, 2023
Leyao Liu, Tao Kong, Minzhao Zhu, Jiashuo Fan, Lu Fang

Figure 1 for ClickSeg: 3D Instance Segmentation with Click-Level Weak Annotations
Figure 2 for ClickSeg: 3D Instance Segmentation with Click-Level Weak Annotations
Figure 3 for ClickSeg: 3D Instance Segmentation with Click-Level Weak Annotations
Figure 4 for ClickSeg: 3D Instance Segmentation with Click-Level Weak Annotations
Viaarxiv icon

EffLiFe: Efficient Light Field Generation via Hierarchical Sparse Gradient Descent

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2023
Yijie Deng, Lei Han, Tianpeng Lin, Lin Li, Jinzhi Zhang, Lu Fang

Figure 1 for EffLiFe: Efficient Light Field Generation via Hierarchical Sparse Gradient Descent
Figure 2 for EffLiFe: Efficient Light Field Generation via Hierarchical Sparse Gradient Descent
Figure 3 for EffLiFe: Efficient Light Field Generation via Hierarchical Sparse Gradient Descent
Figure 4 for EffLiFe: Efficient Light Field Generation via Hierarchical Sparse Gradient Descent
Viaarxiv icon

Crowd3D: Towards Hundreds of People Reconstruction from a Single Image

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2023
Hao Wen, Jing Huang, Huili Cui, Haozhe Lin, YuKun Lai, Lu Fang, Kun Li

Figure 1 for Crowd3D: Towards Hundreds of People Reconstruction from a Single Image
Figure 2 for Crowd3D: Towards Hundreds of People Reconstruction from a Single Image
Figure 3 for Crowd3D: Towards Hundreds of People Reconstruction from a Single Image
Figure 4 for Crowd3D: Towards Hundreds of People Reconstruction from a Single Image
Viaarxiv icon

Geo-NI: Geometry-aware Neural Interpolation for Light Field Rendering

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 20, 2022
Gaochang Wu, Yuemei Zhou, Yebin Liu, Lu Fang, Tianyou Chai

Figure 1 for Geo-NI: Geometry-aware Neural Interpolation for Light Field Rendering
Figure 2 for Geo-NI: Geometry-aware Neural Interpolation for Light Field Rendering
Figure 3 for Geo-NI: Geometry-aware Neural Interpolation for Light Field Rendering
Figure 4 for Geo-NI: Geometry-aware Neural Interpolation for Light Field Rendering
Viaarxiv icon

A^2-FPN: Attention Aggregation based Feature Pyramid Network for Instance Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2021
Miao Hu, Yali Li, Lu Fang, Shengjin Wang

Figure 1 for A^2-FPN: Attention Aggregation based Feature Pyramid Network for Instance Segmentation
Figure 2 for A^2-FPN: Attention Aggregation based Feature Pyramid Network for Instance Segmentation
Figure 3 for A^2-FPN: Attention Aggregation based Feature Pyramid Network for Instance Segmentation
Figure 4 for A^2-FPN: Attention Aggregation based Feature Pyramid Network for Instance Segmentation
Viaarxiv icon