Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhanglin Peng

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

Exemplar Normalization for Learning Deep Representation


Mar 20, 2020
Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Lingyun Wu, Zhen Li, Ping Luo

* Accepted by CVPR2020, normalization methods, image classification 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Learning-to-Group Channels via Groupable Convolutional Neural Networks


Aug 19, 2019
Zhaoyang Zhang, Jingyu Li, Wenqi Shao, Zhanglin Peng, Ruimao Zhang, Xiaogang Wang, Ping Luo

* accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Switchable Normalization for Learning-to-Normalize Deep Representation


Jul 22, 2019
Ping Luo, Ruimao Zhang, Jiamin Ren, Zhanglin Peng, Jingyu Li

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 18 pages, 15 figures, 11 tables. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1806.10779 

  Access Paper or Ask Questions

Do Normalization Layers in a Deep ConvNet Really Need to Be Distinct?


Nov 19, 2018
Ping Luo, Zhanglin Peng, Jiamin Ren, Ruimao Zhang

* Preprint. Work in Progress. 14 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding Regularization in Batch Normalization


Sep 30, 2018
Ping Luo, Xinjiang Wang, Wenqi Shao, Zhanglin Peng

* Preprint. Work in progress. 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Learning-to-Normalize via Switchable Normalization


Sep 30, 2018
Ping Luo, Jiamin Ren, Zhanglin Peng, Ruimao Zhang, Jingyu Li

* Preprint. Work in progress. 18 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Progressively Diffused Networks for Semantic Image Segmentation


Feb 20, 2017
Ruimao Zhang, Wei Yang, Zhanglin Peng, Xiaogang Wang, Liang Lin

* Sun Yat-sen University, The Chinese University of Hong Kong 

  Access Paper or Ask Questions

Geometric Scene Parsing with Hierarchical LSTM


Apr 08, 2016
Zhanglin Peng, Ruimao Zhang, Xiaodan Liang, Xiaobai Liu, Liang Lin

* To be presented at IJCAI'16 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Boosting: Joint Feature Selection and Analysis Dictionary Learning in Hierarchy


Aug 11, 2015
Zhanglin Peng, Ya Li, Zhaoquan Cai, Liang Lin


  Access Paper or Ask Questions

Deep Boosting: Layered Feature Mining for General Image Classification


Feb 03, 2015
Zhanglin Peng, Liang Lin, Ruimao Zhang, Jing Xu

* Multimedia and Expo (ICME), 2014 IEEE International Conference on , vol., no., pp.1,6, 14-18 July 2014 
* 6 pages, 4 figures, ICME 2014 

  Access Paper or Ask Questions