Alert button
Picture for Zeyan Li

Zeyan Li

Alert button

Tsinghua University

Generic and Robust Root Cause Localization for Multi-Dimensional Data in Online Service Systems

May 05, 2023
Zeyan Li, Junjie Chen, Yihao Chen, Chengyang Luo, Yiwei Zhao, Yongqian Sun, Kaixin Sui, Xiping Wang, Dapeng Liu, Xing Jin, Qi Wang, Dan Pei

Figure 1 for Generic and Robust Root Cause Localization for Multi-Dimensional Data in Online Service Systems
Figure 2 for Generic and Robust Root Cause Localization for Multi-Dimensional Data in Online Service Systems
Figure 3 for Generic and Robust Root Cause Localization for Multi-Dimensional Data in Online Service Systems
Figure 4 for Generic and Robust Root Cause Localization for Multi-Dimensional Data in Online Service Systems
Viaarxiv icon

Causal Inference-Based Root Cause Analysis for Online Service Systems with Intervention Recognition

Jun 13, 2022
Mingjie Li, Zeyan Li, Kanglin Yin, Xiaohui Nie, Wenchi Zhang, Kaixin Sui, Dan Pei

Figure 1 for Causal Inference-Based Root Cause Analysis for Online Service Systems with Intervention Recognition
Figure 2 for Causal Inference-Based Root Cause Analysis for Online Service Systems with Intervention Recognition
Figure 3 for Causal Inference-Based Root Cause Analysis for Online Service Systems with Intervention Recognition
Figure 4 for Causal Inference-Based Root Cause Analysis for Online Service Systems with Intervention Recognition
Viaarxiv icon

GenAD: General Representations of Multivariate Time Seriesfor Anomaly Detection

Feb 09, 2022
Xiaolei Hua, Lin Zhu, Shenglin Zhang, Zeyan Li, Su Wang, Dong Zhou, Shuo Wang, Chao Deng

Figure 1 for GenAD: General Representations of Multivariate Time Seriesfor Anomaly Detection
Figure 2 for GenAD: General Representations of Multivariate Time Seriesfor Anomaly Detection
Figure 3 for GenAD: General Representations of Multivariate Time Seriesfor Anomaly Detection
Figure 4 for GenAD: General Representations of Multivariate Time Seriesfor Anomaly Detection
Viaarxiv icon

Unsupervised Anomaly Detection via Variational Auto-Encoder for Seasonal KPIs in Web Applications

Feb 12, 2018
Haowen Xu, Wenxiao Chen, Nengwen Zhao, Zeyan Li, Jiahao Bu, Zhihan Li, Ying Liu, Youjian Zhao, Dan Pei, Yang Feng, Jie Chen, Zhaogang Wang, Honglin Qiao

Figure 1 for Unsupervised Anomaly Detection via Variational Auto-Encoder for Seasonal KPIs in Web Applications
Figure 2 for Unsupervised Anomaly Detection via Variational Auto-Encoder for Seasonal KPIs in Web Applications
Figure 3 for Unsupervised Anomaly Detection via Variational Auto-Encoder for Seasonal KPIs in Web Applications
Figure 4 for Unsupervised Anomaly Detection via Variational Auto-Encoder for Seasonal KPIs in Web Applications
Viaarxiv icon