Alert button
Picture for Yuhang Li

Yuhang Li

Alert button

Graph Neural Networks for Wireless Networks: Graph Representation, Architecture and Evaluation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2024
Yang Lu, Yuhang Li, Ruichen Zhang, Wei Chen, Bo Ai, Dusit Niyato

Viaarxiv icon

Boosting Visual Recognition for Autonomous Driving in Real-world Degradations with Deep Channel Prior

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Zhanwen Liu, Yuhang Li, Yang Wang, Bolin Gao, Yisheng An, Xiangmo Zhao

Viaarxiv icon

Is Synthetic Image Useful for Transfer Learning? An Investigation into Data Generation, Volume, and Utilization

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2024
Yuhang Li, Xin Dong, Chen Chen, Jingtao Li, Yuxin Wen, Michael Spranger, Lingjuan Lyu

Figure 1 for Is Synthetic Image Useful for Transfer Learning? An Investigation into Data Generation, Volume, and Utilization
Figure 2 for Is Synthetic Image Useful for Transfer Learning? An Investigation into Data Generation, Volume, and Utilization
Figure 3 for Is Synthetic Image Useful for Transfer Learning? An Investigation into Data Generation, Volume, and Utilization
Figure 4 for Is Synthetic Image Useful for Transfer Learning? An Investigation into Data Generation, Volume, and Utilization
Viaarxiv icon

Multiplane Quantitative Phase Imaging Using a Wavelength-Multiplexed Diffractive Optical Processor

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2024
Che-Yung Shen, Jingxi Li, Tianyi Gan, Yuhang Li, Langxing Bai, Mona Jarrahi, Aydogan Ozcan

Figure 1 for Multiplane Quantitative Phase Imaging Using a Wavelength-Multiplexed Diffractive Optical Processor
Figure 2 for Multiplane Quantitative Phase Imaging Using a Wavelength-Multiplexed Diffractive Optical Processor
Figure 3 for Multiplane Quantitative Phase Imaging Using a Wavelength-Multiplexed Diffractive Optical Processor
Figure 4 for Multiplane Quantitative Phase Imaging Using a Wavelength-Multiplexed Diffractive Optical Processor
Viaarxiv icon

One-stage Prompt-based Continual Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 25, 2024
Youngeun Kim, Yuhang Li, Priyadarshini Panda

Viaarxiv icon

Multiplexed all-optical permutation operations using a reconfigurable diffractive optical network

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 04, 2024
Guangdong Ma, Xilin Yang, Bijie Bai, Jingxi Li, Yuhang Li, Tianyi Gan, Che-Yung Shen, Yijie Zhang, Yuzhu Li, Mona Jarrahi, Aydogan Ozcan

Viaarxiv icon

All-optical complex field imaging using diffractive processors

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Jingxi Li, Yuhang Li, Tianyi Gan, Che-Yung Shen, Mona Jarrahi, Aydogan Ozcan

Viaarxiv icon

Subwavelength Imaging using a Solid-Immersion Diffractive Optical Processor

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Jingtian Hu, Kun Liao, Niyazi Ulas Dinc, Carlo Gigli, Bijie Bai, Tianyi Gan, Xurong Li, Hanlong Chen, Xilin Yang, Yuhang Li, Cagatay Isil, Md Sadman Sakib Rahman, Jingxi Li, Xiaoyong Hu, Mona Jarrahi, Demetri Psaltis, Aydogan Ozcan

Viaarxiv icon

TT-SNN: Tensor Train Decomposition for Efficient Spiking Neural Network Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Donghyun Lee, Ruokai Yin, Youngeun Kim, Abhishek Moitra, Yuhang Li, Priyadarshini Panda

Viaarxiv icon

Information hiding cameras: optical concealment of object information into ordinary images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Bijie Bai, Ryan Lee, Yuhang Li, Tianyi Gan, Yuntian Wang, Mona Jarrahi, Aydogan Ozcan

Viaarxiv icon