Alert button
Picture for Youcai Zhang

Youcai Zhang

Alert button

Inject Semantic Concepts into Image Tagging for Open-Set Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Xinyu Huang, Yi-Jie Huang, Youcai Zhang, Weiwei Tian, Rui Feng, Yuejie Zhang, Yanchun Xie, Yaqian Li, Lei Zhang

Viaarxiv icon

Recognize Anything: A Strong Image Tagging Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 09, 2023
Youcai Zhang, Xinyu Huang, Jinyu Ma, Zhaoyang Li, Zhaochuan Luo, Yanchun Xie, Yuzhuo Qin, Tong Luo, Yaqian Li, Shilong Liu, Yandong Guo, Lei Zhang

Figure 1 for Recognize Anything: A Strong Image Tagging Model
Figure 2 for Recognize Anything: A Strong Image Tagging Model
Figure 3 for Recognize Anything: A Strong Image Tagging Model
Figure 4 for Recognize Anything: A Strong Image Tagging Model
Viaarxiv icon

Knowledge Distillation from Single to Multi Labels: an Empirical Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2023
Youcai Zhang, Yuzhuo Qin, Hengwei Liu, Yanhao Zhang, Yaqian Li, Xiaodong Gu

Figure 1 for Knowledge Distillation from Single to Multi Labels: an Empirical Study
Figure 2 for Knowledge Distillation from Single to Multi Labels: an Empirical Study
Figure 3 for Knowledge Distillation from Single to Multi Labels: an Empirical Study
Figure 4 for Knowledge Distillation from Single to Multi Labels: an Empirical Study
Viaarxiv icon

Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2023
Xinyu Huang, Youcai Zhang, Jinyu Ma, Weiwei Tian, Rui Feng, Yuejie Zhang, Yaqian Li, Yandong Guo, Lei Zhang

Figure 1 for Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging
Figure 2 for Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging
Figure 3 for Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging
Figure 4 for Tag2Text: Guiding Vision-Language Model via Image Tagging
Viaarxiv icon

IDEA: Increasing Text Diversity via Online Multi-Label Recognition for Vision-Language Pre-training

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 12, 2022
Xinyu Huang, Youcai Zhang, Ying Cheng, Weiwei Tian, Ruiwei Zhao, Rui Feng, Yuejie Zhang, Yaqian Li, Yandong Guo, Xiaobo Zhang

Figure 1 for IDEA: Increasing Text Diversity via Online Multi-Label Recognition for Vision-Language Pre-training
Figure 2 for IDEA: Increasing Text Diversity via Online Multi-Label Recognition for Vision-Language Pre-training
Figure 3 for IDEA: Increasing Text Diversity via Online Multi-Label Recognition for Vision-Language Pre-training
Figure 4 for IDEA: Increasing Text Diversity via Online Multi-Label Recognition for Vision-Language Pre-training
Viaarxiv icon

Simple and Robust Loss Design for Multi-Label Learning with Missing Labels

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2021
Youcai Zhang, Yuhao Cheng, Xinyu Huang, Fei Wen, Rui Feng, Yaqian Li, Yandong Guo

Figure 1 for Simple and Robust Loss Design for Multi-Label Learning with Missing Labels
Figure 2 for Simple and Robust Loss Design for Multi-Label Learning with Missing Labels
Figure 3 for Simple and Robust Loss Design for Multi-Label Learning with Missing Labels
Figure 4 for Simple and Robust Loss Design for Multi-Label Learning with Missing Labels
Viaarxiv icon

Federated Self-Supervised Contrastive Learning via Ensemble Similarity Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2021
Haizhou Shi, Youcai Zhang, Zijin Shen, Siliang Tang, Yaqian Li, Yandong Guo, Yueting Zhuang

Figure 1 for Federated Self-Supervised Contrastive Learning via Ensemble Similarity Distillation
Figure 2 for Federated Self-Supervised Contrastive Learning via Ensemble Similarity Distillation
Figure 3 for Federated Self-Supervised Contrastive Learning via Ensemble Similarity Distillation
Figure 4 for Federated Self-Supervised Contrastive Learning via Ensemble Similarity Distillation
Viaarxiv icon

On the Efficacy of Small Self-Supervised Contrastive Models without Distillation Signals

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 30, 2021
Haizhou Shi, Youcai Zhang, Siliang Tang, Wenjie Zhu, Yaqian Li, Yandong Guo, Yueting Zhuang

Figure 1 for On the Efficacy of Small Self-Supervised Contrastive Models without Distillation Signals
Figure 2 for On the Efficacy of Small Self-Supervised Contrastive Models without Distillation Signals
Figure 3 for On the Efficacy of Small Self-Supervised Contrastive Models without Distillation Signals
Figure 4 for On the Efficacy of Small Self-Supervised Contrastive Models without Distillation Signals
Viaarxiv icon

Prime-Aware Adaptive Distillation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 04, 2020
Youcai Zhang, Zhonghao Lan, Yuchen Dai, Fangao Zeng, Yan Bai, Jie Chang, Yichen Wei

Figure 1 for Prime-Aware Adaptive Distillation
Figure 2 for Prime-Aware Adaptive Distillation
Figure 3 for Prime-Aware Adaptive Distillation
Figure 4 for Prime-Aware Adaptive Distillation
Viaarxiv icon