Alert button
Picture for Yizhuo Li

Yizhuo Li

Alert button

MVBench: A Comprehensive Multi-modal Video Understanding Benchmark

Dec 03, 2023
Kunchang Li, Yali Wang, Yinan He, Yizhuo Li, Yi Wang, Yi Liu, Zun Wang, Jilan Xu, Guo Chen, Ping Luo, Limin Wang, Yu Qiao

Figure 1 for MVBench: A Comprehensive Multi-modal Video Understanding Benchmark
Figure 2 for MVBench: A Comprehensive Multi-modal Video Understanding Benchmark
Figure 3 for MVBench: A Comprehensive Multi-modal Video Understanding Benchmark
Figure 4 for MVBench: A Comprehensive Multi-modal Video Understanding Benchmark
Viaarxiv icon

Harvest Video Foundation Models via Efficient Post-Pretraining

Oct 30, 2023
Yizhuo Li, Kunchang Li, Yinan He, Yi Wang, Yali Wang, Limin Wang, Yu Qiao, Ping Luo

Viaarxiv icon

InternVid: A Large-scale Video-Text Dataset for Multimodal Understanding and Generation

Jul 13, 2023
Yi Wang, Yinan He, Yizhuo Li, Kunchang Li, Jiashuo Yu, Xin Ma, Xinyuan Chen, Yaohui Wang, Ping Luo, Ziwei Liu, Yali Wang, Limin Wang, Yu Qiao

Figure 1 for InternVid: A Large-scale Video-Text Dataset for Multimodal Understanding and Generation
Figure 2 for InternVid: A Large-scale Video-Text Dataset for Multimodal Understanding and Generation
Figure 3 for InternVid: A Large-scale Video-Text Dataset for Multimodal Understanding and Generation
Figure 4 for InternVid: A Large-scale Video-Text Dataset for Multimodal Understanding and Generation
Viaarxiv icon

VideoChat: Chat-Centric Video Understanding

May 10, 2023
KunChang Li, Yinan He, Yi Wang, Yizhuo Li, Wenhai Wang, Ping Luo, Yali Wang, Limin Wang, Yu Qiao

Figure 1 for VideoChat: Chat-Centric Video Understanding
Figure 2 for VideoChat: Chat-Centric Video Understanding
Figure 3 for VideoChat: Chat-Centric Video Understanding
Figure 4 for VideoChat: Chat-Centric Video Understanding
Viaarxiv icon

Unmasked Teacher: Towards Training-Efficient Video Foundation Models

Mar 28, 2023
Kunchang Li, Yali Wang, Yizhuo Li, Yi Wang, Yinan He, Limin Wang, Yu Qiao

Figure 1 for Unmasked Teacher: Towards Training-Efficient Video Foundation Models
Figure 2 for Unmasked Teacher: Towards Training-Efficient Video Foundation Models
Figure 3 for Unmasked Teacher: Towards Training-Efficient Video Foundation Models
Figure 4 for Unmasked Teacher: Towards Training-Efficient Video Foundation Models
Viaarxiv icon

InternVideo: General Video Foundation Models via Generative and Discriminative Learning

Dec 07, 2022
Yi Wang, Kunchang Li, Yizhuo Li, Yinan He, Bingkun Huang, Zhiyu Zhao, Hongjie Zhang, Jilan Xu, Yi Liu, Zun Wang, Sen Xing, Guo Chen, Junting Pan, Jiashuo Yu, Yali Wang, Limin Wang, Yu Qiao

Figure 1 for InternVideo: General Video Foundation Models via Generative and Discriminative Learning
Figure 2 for InternVideo: General Video Foundation Models via Generative and Discriminative Learning
Figure 3 for InternVideo: General Video Foundation Models via Generative and Discriminative Learning
Figure 4 for InternVideo: General Video Foundation Models via Generative and Discriminative Learning
Viaarxiv icon

UniFormerV2: Spatiotemporal Learning by Arming Image ViTs with Video UniFormer

Nov 17, 2022
Kunchang Li, Yali Wang, Yinan He, Yizhuo Li, Yi Wang, Limin Wang, Yu Qiao

Figure 1 for UniFormerV2: Spatiotemporal Learning by Arming Image ViTs with Video UniFormer
Figure 2 for UniFormerV2: Spatiotemporal Learning by Arming Image ViTs with Video UniFormer
Figure 3 for UniFormerV2: Spatiotemporal Learning by Arming Image ViTs with Video UniFormer
Figure 4 for UniFormerV2: Spatiotemporal Learning by Arming Image ViTs with Video UniFormer
Viaarxiv icon

InternVideo-Ego4D: A Pack of Champion Solutions to Ego4D Challenges

Nov 17, 2022
Guo Chen, Sen Xing, Zhe Chen, Yi Wang, Kunchang Li, Yizhuo Li, Yi Liu, Jiahao Wang, Yin-Dong Zheng, Bingkun Huang, Zhiyu Zhao, Junting Pan, Yifei Huang, Zun Wang, Jiashuo Yu, Yinan He, Hongjie Zhang, Tong Lu, Yali Wang, Limin Wang, Yu Qiao

Figure 1 for InternVideo-Ego4D: A Pack of Champion Solutions to Ego4D Challenges
Figure 2 for InternVideo-Ego4D: A Pack of Champion Solutions to Ego4D Challenges
Figure 3 for InternVideo-Ego4D: A Pack of Champion Solutions to Ego4D Challenges
Figure 4 for InternVideo-Ego4D: A Pack of Champion Solutions to Ego4D Challenges
Viaarxiv icon

HAKE: A Knowledge Engine Foundation for Human Activity Understanding

Feb 14, 2022
Yong-Lu Li, Xinpeng Liu, Xiaoqian Wu, Yizhuo Li, Zuoyu Qiu, Liang Xu, Yue Xu, Hao-Shu Fang, Cewu Lu

Figure 1 for HAKE: A Knowledge Engine Foundation for Human Activity Understanding
Figure 2 for HAKE: A Knowledge Engine Foundation for Human Activity Understanding
Figure 3 for HAKE: A Knowledge Engine Foundation for Human Activity Understanding
Figure 4 for HAKE: A Knowledge Engine Foundation for Human Activity Understanding
Viaarxiv icon