Alert button
Picture for Xinyi Li

Xinyi Li

Alert button

A Multimodal Foundation Agent for Financial Trading: Tool-Augmented, Diversified, and Generalist

Feb 29, 2024
Wentao Zhang, Lingxuan Zhao, Haochong Xia, Shuo Sun, Jiaze Sun, Molei Qin, Xinyi Li, Yuqing Zhao, Yilei Zhao, Xinyu Cai, Longtao Zheng, Xinrun Wang, Bo An

Viaarxiv icon

Exploring Fine-tuning ChatGPT for News Recommendation

Nov 10, 2023
Xinyi Li, Yongfeng Zhang, Edward C Malthouse

Figure 1 for Exploring Fine-tuning ChatGPT for News Recommendation
Figure 2 for Exploring Fine-tuning ChatGPT for News Recommendation
Figure 3 for Exploring Fine-tuning ChatGPT for News Recommendation
Figure 4 for Exploring Fine-tuning ChatGPT for News Recommendation
Viaarxiv icon

Transformation Decoupling Strategy based on Screw Theory for Deterministic Point Cloud Registration with Gravity Prior

Nov 02, 2023
Xinyi Li, Zijian Ma, Yinlong Liu, Walter Zimmer, Hu Cao, Feihu Zhang, Alois Knoll

Figure 1 for Transformation Decoupling Strategy based on Screw Theory for Deterministic Point Cloud Registration with Gravity Prior
Figure 2 for Transformation Decoupling Strategy based on Screw Theory for Deterministic Point Cloud Registration with Gravity Prior
Figure 3 for Transformation Decoupling Strategy based on Screw Theory for Deterministic Point Cloud Registration with Gravity Prior
Figure 4 for Transformation Decoupling Strategy based on Screw Theory for Deterministic Point Cloud Registration with Gravity Prior
Viaarxiv icon

A Preliminary Study of ChatGPT on News Recommendation: Personalization, Provider Fairness, Fake News

Jun 19, 2023
Xinyi Li, Yongfeng Zhang, Edward C. Malthouse

Figure 1 for A Preliminary Study of ChatGPT on News Recommendation: Personalization, Provider Fairness, Fake News
Figure 2 for A Preliminary Study of ChatGPT on News Recommendation: Personalization, Provider Fairness, Fake News
Figure 3 for A Preliminary Study of ChatGPT on News Recommendation: Personalization, Provider Fairness, Fake News
Figure 4 for A Preliminary Study of ChatGPT on News Recommendation: Personalization, Provider Fairness, Fake News
Viaarxiv icon

Continual Learning for Abdominal Multi-Organ and Tumor Segmentation

Jun 01, 2023
Yixiao Zhang, Xinyi Li, Huimiao Chen, Alan Yuille, Yaoyao Liu, Zongwei Zhou

Figure 1 for Continual Learning for Abdominal Multi-Organ and Tumor Segmentation
Figure 2 for Continual Learning for Abdominal Multi-Organ and Tumor Segmentation
Figure 3 for Continual Learning for Abdominal Multi-Organ and Tumor Segmentation
Figure 4 for Continual Learning for Abdominal Multi-Organ and Tumor Segmentation
Viaarxiv icon

Efficient and Deterministic Search Strategy Based on Residual Projections for Point Cloud Registration

May 19, 2023
Xinyi Li, Yinlong Liu, Hu Cao, Xueli Liu, Feihu Zhang, Alois Knoll

Figure 1 for Efficient and Deterministic Search Strategy Based on Residual Projections for Point Cloud Registration
Figure 2 for Efficient and Deterministic Search Strategy Based on Residual Projections for Point Cloud Registration
Figure 3 for Efficient and Deterministic Search Strategy Based on Residual Projections for Point Cloud Registration
Figure 4 for Efficient and Deterministic Search Strategy Based on Residual Projections for Point Cloud Registration
Viaarxiv icon

PBNR: Prompt-based News Recommender System

Apr 16, 2023
Xinyi Li, Yongfeng Zhang, Edward C. Malthouse

Figure 1 for PBNR: Prompt-based News Recommender System
Figure 2 for PBNR: Prompt-based News Recommender System
Figure 3 for PBNR: Prompt-based News Recommender System
Figure 4 for PBNR: Prompt-based News Recommender System
Viaarxiv icon

Discussion of Multiscale Fisher's Independence Test for Multivariate Dependence

Apr 26, 2022
Duyeol Lee, Helal El-Zaatari, Michael R. Kosorok, Xinyi Li, Kai Zhang

Figure 1 for Discussion of Multiscale Fisher's Independence Test for Multivariate Dependence
Figure 2 for Discussion of Multiscale Fisher's Independence Test for Multivariate Dependence
Viaarxiv icon

TransCamP: Graph Transformer for 6-DoF Camera Pose Estimation

May 28, 2021
Xinyi Li, Haibin Ling

Figure 1 for TransCamP: Graph Transformer for 6-DoF Camera Pose Estimation
Figure 2 for TransCamP: Graph Transformer for 6-DoF Camera Pose Estimation
Figure 3 for TransCamP: Graph Transformer for 6-DoF Camera Pose Estimation
Figure 4 for TransCamP: Graph Transformer for 6-DoF Camera Pose Estimation
Viaarxiv icon

On the Robustness of Multi-View Rotation Averaging

Feb 09, 2021
Xinyi Li, Haibin Ling

Figure 1 for On the Robustness of Multi-View Rotation Averaging
Figure 2 for On the Robustness of Multi-View Rotation Averaging
Figure 3 for On the Robustness of Multi-View Rotation Averaging
Figure 4 for On the Robustness of Multi-View Rotation Averaging
Viaarxiv icon