Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

VLAB: Enhancing Video Language Pre-training by Feature Adapting and Blending


May 22, 2023
Xingjian He, Sihan Chen, Fan Ma, Zhicheng Huang, Xiaojie Jin, Zikang Liu, Dongmei Fu, Yi Yang, Jing Liu, Jiashi Feng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Temporal Perceiving Video-Language Pre-training


Jan 18, 2023
Fan Ma, Xiaojie Jin, Heng Wang, Jingjia Huang, Linchao Zhu, Jiashi Feng, Yi Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Unified Transformer Tracker for Object Tracking


Mar 29, 2022
Fan Ma, Mike Zheng Shou, Linchao Zhu, Haoqi Fan, Yilei Xu, Yi Yang, Zhicheng Yan

Add code

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

SF-Net: Single-Frame Supervision for Temporal Action Localization


Mar 20, 2020
Fan Ma, Linchao Zhu, Yi Yang, Shengxin Zha, Gourab Kundu, Matt Feiszli, Zheng Shou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Few-Example Object Detection with Model Communication


Oct 30, 2018
Xuanyi Dong, Liang Zheng, Fan Ma, Yi Yang, Deyu Meng

Add code

* Accepted to IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 2018 

   Access Paper or Ask Questions