Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaoyu Zhu

Graph Intention Network for Click-through Rate Prediction in Sponsored Search


Mar 30, 2021
Feng Li, Zhenrui Chen, Pengjie Wang, Yi Ren, Di Zhang, Xiaoyu Zhu


  Access Paper or Ask Questions

MSNet: A Multilevel Instance Segmentation Network for Natural Disaster Damage Assessment in Aerial Videos


Jun 30, 2020
Xiaoyu Zhu, Junwei Liang, Alexander Hauptmann


  Access Paper or Ask Questions

EENMF: An End-to-End Neural Matching Framework for E-Commerce Sponsored Search


Dec 09, 2018
Wenjin Wu, Guojun Liu, Hui Ye, Chenshuang Zhang, Tianshu Wu, Daorui Xiao, Wei Lin, Xiaoyu Zhu


  Access Paper or Ask Questions