Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language ProcessingTao Gui , Xiao Wang , Qi Zhang , Qin Liu , Yicheng Zou , Xin Zhou , Rui Zheng , Chong Zhang , Qinzhuo Wu , Jiacheng Ye , Zexiong Pang , Yongxin Zhang , Zhengyan Li , Ruotian Ma , Zichu Fei , Ruijian Cai , Jun Zhao , Xinwu Hu , Zhiheng Yan , Yiding Tan , Yuan Hu , Qiyuan Bian , Zhihua Liu , Bolin Zhu , Shan Qin , Xiaoyu Xing , Jinlan Fu , Yue Zhang , Minlong Peng , Xiaoqing Zheng , Yaqian Zhou , Zhongyu Wei , Xipeng Qiu , Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

SenSeNet: Neural Keyphrase Generation with Document StructureYichao Luo , Zhengyan Li , Bingning Wang , Xiaoyu Xing , Qi Zhang , Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

Tasty Burgers, Soggy Fries: Probing Aspect Robustness in Aspect-Based Sentiment AnalysisXiaoyu Xing , Zhijing Jin , Di Jin , Bingning Wang , Qi Zhang , Xuanjing Huang

* EMNLP 2020, long paper 

   Access Paper or Ask Questions

Distributed Evolution of Deep AutoencodersJeff Hajewski , Suely Oliveira , Xiaoyu Xing


   Access Paper or Ask Questions

Distantly Supervised Named Entity Recognition using Positive-Unlabeled LearningMinlong Peng , Xiaoyu Xing , Qi Zhang , Jinlan Fu , Xuanjing Huang

* to appear at ACL 2019 (revise expression of equation (4)) 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Task-specific Representation for Novel Words in Sequence LabelingMinlong Peng , Qi Zhang , Xiaoyu Xing , Tao Gui , Jinlan Fu , Xuanjing Huang

* This work has been accepted by IJCAI 2019 

   Access Paper or Ask Questions