Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning Implicit Sentiment in Aspect-based Sentiment Analysis with Supervised Contrastive Pre-TrainingZhengyan Li , Yicheng Zou , Chong Zhang , Qi Zhang , Zhongyu Wei

* Accepted as a long paper in the main conference of EMNLP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language ProcessingTao Gui , Xiao Wang , Qi Zhang , Qin Liu , Yicheng Zou , Xin Zhou , Rui Zheng , Chong Zhang , Qinzhuo Wu , Jiacheng Ye , Zexiong Pang , Yongxin Zhang , Zhengyan Li , Ruotian Ma , Zichu Fei , Ruijian Cai , Jun Zhao , Xinwu Hu , Zhiheng Yan , Yiding Tan , Yuan Hu , Qiyuan Bian , Zhihua Liu , Bolin Zhu , Shan Qin , Xiaoyu Xing , Jinlan Fu , Yue Zhang , Minlong Peng , Xiaoqing Zheng , Yaqian Zhou , Zhongyu Wei , Xipeng Qiu , Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions

Uncertainty-Aware Label Refinement for Sequence LabelingTao Gui , Jiacheng Ye , Qi Zhang , Zhengyan Li , Zichu Fei , Yeyun Gong , Xuanjing Huang

* Accepted by EMNLP 2020 

   Access Paper or Ask Questions

SenSeNet: Neural Keyphrase Generation with Document StructureYichao Luo , Zhengyan Li , Bingning Wang , Xiaoyu Xing , Qi Zhang , Xuanjing Huang


   Access Paper or Ask Questions