Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Toward Efficient Language Model Pretraining and Downstream Adaptation via Self-Evolution: A Case Study on SuperGLUE


Dec 04, 2022
Qihuang Zhong, Liang Ding, Yibing Zhan, Yu Qiao, Yonggang Wen, Li Shen, Juhua Liu, Baosheng Yu, Bo Du, Yixin Chen, Xinbo Gao, Chunyan Miao, Xiaoou Tang, Dacheng Tao

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

InterFaceGAN: Interpreting the Disentangled Face Representation Learned by GANs


May 18, 2020
Yujun Shen, Ceyuan Yang, Xiaoou Tang, Bolei Zhou

Add code

* 18 pages, 18 figures, 5 tables. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1907.10786 

   Access Paper or Ask Questions

Interpreting the Latent Space of GANs for Semantic Face Editing


Jul 25, 2019
Yujun Shen, Jinjin Gu, Xiaoou Tang, Bolei Zhou

Add code

* 19 pages, 19 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Path-Restore: Learning Network Path Selection for Image Restoration


Apr 23, 2019
Ke Yu, Xintao Wang, Chao Dong, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

Add code

* Project page: https://yuke93.github.io/Path-Restore/ 

   Access Paper or Ask Questions

Switchable Whitening for Deep Representation Learning


Apr 22, 2019
Xingang Pan, Xiaohang Zhan, Jianping Shi, Xiaoou Tang, Ping Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Lightweight Optical Flow CNN - Revisiting Data Fidelity and Regularization


Mar 15, 2019
Tak-Wai Hui, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1805.07036 

   Access Paper or Ask Questions

DeepFashion2: A Versatile Benchmark for Detection, Pose Estimation, Segmentation and Re-Identification of Clothing Images


Jan 23, 2019
Yuying Ge, Ruimao Zhang, Lingyun Wu, Xiaogang Wang, Xiaoou Tang, Ping Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Feature Matters: A Stage-by-Stage Approach for Knowledge Transfer


Dec 05, 2018
Mengya Gao, Yujun Shen, Quanquan Li, Chen Change Loy, Xiaoou Tang

Add code

* 9 pages and 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

FaceFeat-GAN: a Two-Stage Approach for Identity-Preserving Face Synthesis


Dec 04, 2018
Yujun Shen, Bolei Zhou, Ping Luo, Xiaoou Tang

Add code

* 12 pages and 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Deep Network Interpolation for Continuous Imagery Effect Transition


Nov 26, 2018
Xintao Wang, Ke Yu, Chao Dong, Xiaoou Tang, Chen Change Loy

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
3
4
5
6
7
>>