Alert button
Picture for Wentao Wu

Wentao Wu

Alert button

Budget-aware Query Tuning: An AutoML Perspective

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Wentao Wu, Chi Wang

Viaarxiv icon

TablePuppet: A Generic Framework for Relational Federated Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Lijie Xu, Chulin Xie, Yiran Guo, Gustavo Alonso, Bo Li, Guoliang Li, Wei Wang, Wentao Wu, Ce Zhang

Viaarxiv icon

Structural Information Guided Multimodal Pre-training for Vehicle-centric Perception

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 15, 2023
Xiao Wang, Wentao Wu, Chenglong Li, Zhicheng Zhao, Zhe Chen, Yukai Shi, Jin Tang

Viaarxiv icon

From Scarcity to Efficiency: Improving CLIP Training via Visual-enriched Captions

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2023
Zhengfeng Lai, Haotian Zhang, Wentao Wu, Haoping Bai, Aleksei Timofeev, Xianzhi Du, Zhe Gan, Jiulong Shan, Chen-Nee Chuah, Yinfei Yang, Meng Cao

Figure 1 for From Scarcity to Efficiency: Improving CLIP Training via Visual-enriched Captions
Figure 2 for From Scarcity to Efficiency: Improving CLIP Training via Visual-enriched Captions
Figure 3 for From Scarcity to Efficiency: Improving CLIP Training via Visual-enriched Captions
Figure 4 for From Scarcity to Efficiency: Improving CLIP Training via Visual-enriched Captions
Viaarxiv icon

ML-Powered Index Tuning: An Overview of Recent Progress and Open Challenges

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 25, 2023
Tarique Siddiqui, Wentao Wu

Viaarxiv icon

MOFI: Learning Image Representations from Noisy Entity Annotated Images

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 24, 2023
Wentao Wu, Aleksei Timofeev, Chen Chen, Bowen Zhang, Kun Duan, Shuangning Liu, Yantao Zheng, Jon Shlens, Xianzhi Du, Zhe Gan, Yinfei Yang

Figure 1 for MOFI: Learning Image Representations from Noisy Entity Annotated Images
Figure 2 for MOFI: Learning Image Representations from Noisy Entity Annotated Images
Figure 3 for MOFI: Learning Image Representations from Noisy Entity Annotated Images
Figure 4 for MOFI: Learning Image Representations from Noisy Entity Annotated Images
Viaarxiv icon

Stochastic Gradient Descent without Full Data Shuffle

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2022
Lijie Xu, Shuang Qiu, Binhang Yuan, Jiawei Jiang, Cedric Renggli, Shaoduo Gan, Kaan Kara, Guoliang Li, Ji Liu, Wentao Wu, Jieping Ye, Ce Zhang

Figure 1 for Stochastic Gradient Descent without Full Data Shuffle
Figure 2 for Stochastic Gradient Descent without Full Data Shuffle
Figure 3 for Stochastic Gradient Descent without Full Data Shuffle
Figure 4 for Stochastic Gradient Descent without Full Data Shuffle
Viaarxiv icon

Data Debugging with Shapley Importance over End-to-End Machine Learning Pipelines

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 26, 2022
Bojan Karlaš, David Dao, Matteo Interlandi, Bo Li, Sebastian Schelter, Wentao Wu, Ce Zhang

Figure 1 for Data Debugging with Shapley Importance over End-to-End Machine Learning Pipelines
Figure 2 for Data Debugging with Shapley Importance over End-to-End Machine Learning Pipelines
Figure 3 for Data Debugging with Shapley Importance over End-to-End Machine Learning Pipelines
Figure 4 for Data Debugging with Shapley Importance over End-to-End Machine Learning Pipelines
Viaarxiv icon

VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 20, 2021
Yang Li, Yu Shen, Wentao Zhang, Jiawei Jiang, Bolin Ding, Yaliang Li, Jingren Zhou, Zhi Yang, Wentao Wu, Ce Zhang, Bin Cui

Figure 1 for VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition
Figure 2 for VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition
Figure 3 for VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition
Figure 4 for VolcanoML: Speeding up End-to-End AutoML via Scalable Search Space Decomposition
Viaarxiv icon