Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Lixin Duan

Lixin Duan

Nanyang Technological University

Real-Time Video Super-Resolution on Smartphones with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Andres Romero, Heewon Kim, Radu Timofte, Chiu Man Ho, Zibo Meng, Kyoung Mu Lee, Yuxiang Chen, Yutong Wang, Zeyu Long, Chenhao Wang, Yifei Chen, Boshen Xu, Shuhang Gu, Lixin Duan, Wen Li, Wang Bofei, Zhang Diankai, Zheng Chengjian, Liu Shaoli, Gao Si, Zhang Xiaofeng, Lu Kaidi, Xu Tianyu, Zheng Hui, Xinbo Gao, Xiumei Wang, Jiaming Guo, Xueyi Zhou, Hao Jia, Youliang Yan

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07825. substantial text overlap with arXiv:2105.08629, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08630 

  Access Paper or Ask Questions

Region Comparison Network for Interpretable Few-shot Image Classification


Sep 08, 2020
Zhiyu Xue, Lixin Duan, Wen Li, Lin Chen, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic and Static Context-aware LSTM for Multi-agent Motion Prediction


Aug 03, 2020
Chaofan Tao, Qinhong Jiang, Lixin Duan, Ping Luo

* ECCV 2020 
* 17 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Reconstruction Regularized Deep Metric Learning for Multi-label Image Classification


Jul 27, 2020
Changsheng Li, Chong Liu, Lixin Duan, Peng Gao, Kai Zheng

* Accepted by IEEE TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

Deeply Aligned Adaptation for Cross-domain Object Detection


Apr 09, 2020
Minghao Fu, Zhenshan Xie, Wen Li, Lixin Duan


  Access Paper or Ask Questions

Learning Cross-domain Semantic-Visual Relation for Transductive Zero-Shot Learning


Mar 31, 2020
Jianyang Zhang, Fengmao Lv, Guowu Yang, Lei Feng, Yufeng Yu, Lixin Duan


  Access Paper or Ask Questions

Unbiased Mean Teacher for Cross Domain Object Detection


Mar 02, 2020
Jinhong Deng, Wen Li, Yuhua Chen, Lixin Duan

* 4 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Open-Ended Visual Question Answering by Multi-Modal Domain Adaptation


Nov 11, 2019
Yiming Xu, Lin Chen, Zhongwei Cheng, Lixin Duan, Jiebo Luo


  Access Paper or Ask Questions

Constructing Self-motivated Pyramid Curriculums for Cross-Domain Semantic Segmentation: A Non-Adversarial Approach


Aug 26, 2019
Qing Lian, Fengmao Lv, Lixin Duan, Boqing Gong


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Multimodal Network for Movie Question Answering


Jun 24, 2019
Zhaoquan Yuan, Siyuan Sun, Lixin Duan, Xiao Wu, Changsheng Xu


  Access Paper or Ask Questions

Domain Adversarial Reinforcement Learning for Partial Domain Adaptation


May 10, 2019
Jin Chen, Xinxiao Wu, Lixin Duan, Shenghua Gao


  Access Paper or Ask Questions

Known-class Aware Self-ensemble for Open Set Domain Adaptation


May 03, 2019
Qing Lian, Wen Li, Lin Chen, Lixin Duan


  Access Paper or Ask Questions

MiniMax Entropy Network: Learning Category-Invariant Features for Domain Adaptation


Apr 21, 2019
Chaofan Tao, Fengmao Lv, Lixin Duan, Min Wu

* 7 pages, 7 figures, conference paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Transferable Self-attentive Representations for Action Recognition in Untrimmed Videos with Weak Supervision


Feb 20, 2019
Xiao-Yu Zhang, Haichao Shi, Changsheng Li, Kai Zheng, Xiaobin Zhu, Lixin Duan


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Images for Video Recognition with Hierarchical Generative Adversarial Networks


May 11, 2018
Feiwu Yu, Xinxiao Wu, Yuchao Sun, Lixin Duan

* IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Image Captioner: Describing Images with Spatial-Invariant Transformation and Attention Filtering


Dec 15, 2016
Hao Liu, Yang Yang, Fumin Shen, Lixin Duan, Heng Tao Shen


  Access Paper or Ask Questions

Learning with Augmented Features for Heterogeneous Domain Adaptation


Jun 18, 2012
Lixin Duan, Dong Xu, Ivor Tsang

* ICML2012 

  Access Paper or Ask Questions