Alert button
Picture for Zhaoqiang Liu

Zhaoqiang Liu

Alert button

Uniform Recovery Guarantees for Quantized Corrupted Sensing Using Structured or Generative Priors

Jan 16, 2024
Junren Chen, Zhaoqiang Liu, Meng Ding, Michael K. Ng

Viaarxiv icon

Solving Quadratic Systems with Full-Rank Matrices Using Sparse or Generative Priors

Sep 16, 2023
Junren Chen, Shuai Huang, Michael K. Ng, Zhaoqiang Liu

Figure 1 for Solving Quadratic Systems with Full-Rank Matrices Using Sparse or Generative Priors
Figure 2 for Solving Quadratic Systems with Full-Rank Matrices Using Sparse or Generative Priors
Figure 3 for Solving Quadratic Systems with Full-Rank Matrices Using Sparse or Generative Priors
Figure 4 for Solving Quadratic Systems with Full-Rank Matrices Using Sparse or Generative Priors
Viaarxiv icon

DiffFit: Unlocking Transferability of Large Diffusion Models via Simple Parameter-Efficient Fine-Tuning

May 04, 2023
Enze Xie, Lewei Yao, Han Shi, Zhili Liu, Daquan Zhou, Zhaoqiang Liu, Jiawei Li, Zhenguo Li

Figure 1 for DiffFit: Unlocking Transferability of Large Diffusion Models via Simple Parameter-Efficient Fine-Tuning
Figure 2 for DiffFit: Unlocking Transferability of Large Diffusion Models via Simple Parameter-Efficient Fine-Tuning
Figure 3 for DiffFit: Unlocking Transferability of Large Diffusion Models via Simple Parameter-Efficient Fine-Tuning
Figure 4 for DiffFit: Unlocking Transferability of Large Diffusion Models via Simple Parameter-Efficient Fine-Tuning
Viaarxiv icon

DDP: Diffusion Model for Dense Visual Prediction

Mar 30, 2023
Yuanfeng Ji, Zhe Chen, Enze Xie, Lanqing Hong, Xihui Liu, Zhaoqiang Liu, Tong Lu, Zhenguo Li, Ping Luo

Figure 1 for DDP: Diffusion Model for Dense Visual Prediction
Figure 2 for DDP: Diffusion Model for Dense Visual Prediction
Figure 3 for DDP: Diffusion Model for Dense Visual Prediction
Figure 4 for DDP: Diffusion Model for Dense Visual Prediction
Viaarxiv icon

Misspecified Phase Retrieval with Generative Priors

Oct 11, 2022
Zhaoqiang Liu, Xinshao Wang, Jiulong Liu

Figure 1 for Misspecified Phase Retrieval with Generative Priors
Figure 2 for Misspecified Phase Retrieval with Generative Priors
Figure 3 for Misspecified Phase Retrieval with Generative Priors
Figure 4 for Misspecified Phase Retrieval with Generative Priors
Viaarxiv icon

Projected Gradient Descent Algorithms for Solving Nonlinear Inverse Problems with Generative Priors

Sep 21, 2022
Zhaoqiang Liu, Jun Han

Figure 1 for Projected Gradient Descent Algorithms for Solving Nonlinear Inverse Problems with Generative Priors
Figure 2 for Projected Gradient Descent Algorithms for Solving Nonlinear Inverse Problems with Generative Priors
Figure 3 for Projected Gradient Descent Algorithms for Solving Nonlinear Inverse Problems with Generative Priors
Figure 4 for Projected Gradient Descent Algorithms for Solving Nonlinear Inverse Problems with Generative Priors
Viaarxiv icon

Non-Iterative Recovery from Nonlinear Observations using Generative Models

Jun 01, 2022
Jiulong Liu, Zhaoqiang Liu

Figure 1 for Non-Iterative Recovery from Nonlinear Observations using Generative Models
Figure 2 for Non-Iterative Recovery from Nonlinear Observations using Generative Models
Figure 3 for Non-Iterative Recovery from Nonlinear Observations using Generative Models
Figure 4 for Non-Iterative Recovery from Nonlinear Observations using Generative Models
Viaarxiv icon

Generative Principal Component Analysis

Mar 18, 2022
Zhaoqiang Liu, Jiulong Liu, Subhroshekhar Ghosh, Jun Han, Jonathan Scarlett

Figure 1 for Generative Principal Component Analysis
Figure 2 for Generative Principal Component Analysis
Figure 3 for Generative Principal Component Analysis
Figure 4 for Generative Principal Component Analysis
Viaarxiv icon