Alert button
Picture for Zhenwei Shi

Zhenwei Shi

Alert button

MarsSeg: Mars Surface Semantic Segmentation with Multi-level Extractor and Connector

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2024
Junbo Li, Keyan Chen, Gengju Tian, Lu Li, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

Change-Agent: Towards Interactive Comprehensive Remote Sensing Change Interpretation and Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Chenyang Liu, Keyan Chen, Haotian Zhang, Zipeng Qi, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Figure 1 for Change-Agent: Towards Interactive Comprehensive Remote Sensing Change Interpretation and Analysis
Figure 2 for Change-Agent: Towards Interactive Comprehensive Remote Sensing Change Interpretation and Analysis
Figure 3 for Change-Agent: Towards Interactive Comprehensive Remote Sensing Change Interpretation and Analysis
Figure 4 for Change-Agent: Towards Interactive Comprehensive Remote Sensing Change Interpretation and Analysis
Viaarxiv icon

RSMamba: Remote Sensing Image Classification with State Space Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Keyan Chen, Bowen Chen, Chenyang Liu, Wenyuan Li, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Figure 1 for RSMamba: Remote Sensing Image Classification with State Space Model
Figure 2 for RSMamba: Remote Sensing Image Classification with State Space Model
Figure 3 for RSMamba: Remote Sensing Image Classification with State Space Model
Figure 4 for RSMamba: Remote Sensing Image Classification with State Space Model
Viaarxiv icon

Observation-Guided Meteorological Field Downscaling at Station Scale: A Benchmark and a New Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Zili Liu, Hao Chen, Lei Bai, Wenyuan Li, Keyan Chen, Zhengyi Wang, Wanli Ouyang, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

Learning to detect cloud and snow in remote sensing images from noisy labels

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Zili Liu, Hao Chen, Wenyuan Li, Keyan Chen, Zipeng Qi, Chenyang Liu, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

DeepPhysiNet: Bridging Deep Learning and Atmospheric Physics for Accurate and Continuous Weather Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 04, 2024
Wenyuan Li, Zili Liu, Keyan Chen, Hao Chen, Shunlin Liang, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

Pixel-Level Change Detection Pseudo-Label Learning for Remote Sensing Change Captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2023
Chenyang Liu, Keyan Chen, Zipeng Qi, Haotian Zhang, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

Time Travelling Pixels: Bitemporal Features Integration with Foundation Model for Remote Sensing Image Change Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 23, 2023
Keyan Chen, Chengyang Liu, Wenyuan Li, Zili Liu, Hao Chen, Haotian Zhang, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

PETDet: Proposal Enhancement for Two-Stage Fine-Grained Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 16, 2023
Wentao Li, Danpei Zhao, Bo Yuan, Yue Gao, Zhenwei Shi

Viaarxiv icon

Bayesian Domain Invariant Learning via Posterior Generalization of Parameter Distributions

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Shiyu Shen, Bin Pan, Tianyang Shi, Tao Li, Zhenwei Shi

Figure 1 for Bayesian Domain Invariant Learning via Posterior Generalization of Parameter Distributions
Figure 2 for Bayesian Domain Invariant Learning via Posterior Generalization of Parameter Distributions
Figure 3 for Bayesian Domain Invariant Learning via Posterior Generalization of Parameter Distributions
Figure 4 for Bayesian Domain Invariant Learning via Posterior Generalization of Parameter Distributions
Viaarxiv icon