Alert button
Picture for Guotai Wang

Guotai Wang

Alert button

Multi-Center Fetal Brain Tissue Annotation (FeTA) Challenge 2022 Results

Feb 08, 2024
Kelly Payette, Céline Steger, Roxane Licandro, Priscille de Dumast, Hongwei Bran Li, Matthew Barkovich, Liu Li, Maik Dannecker, Chen Chen, Cheng Ouyang, Niccolò McConnell, Alina Miron, Yongmin Li, Alena Uus, Irina Grigorescu, Paula Ramirez Gilliland, Md Mahfuzur Rahman Siddiquee, Daguang Xu, Andriy Myronenko, Haoyu Wang, Ziyan Huang, Jin Ye, Mireia Alenyà, Valentin Comte, Oscar Camara, Jean-Baptiste Masson, Astrid Nilsson, Charlotte Godard, Moona Mazher, Abdul Qayyum, Yibo Gao, Hangqi Zhou, Shangqi Gao, Jia Fu, Guiming Dong, Guotai Wang, ZunHyan Rieu, HyeonSik Yang, Minwoo Lee, Szymon Płotka, Michal K. Grzeszczyk, Arkadiusz Sitek, Luisa Vargas Daza, Santiago Usma, Pablo Arbelaez, Wenying Lu, Wenhao Zhang, Jing Liang, Romain Valabregue, Anand A. Joshi, Krishna N. Nayak, Richard M. Leahy, Luca Wilhelmi, Aline Dändliker, Hui Ji, Antonio G. Gennari, Anton Jakovčić, Melita Klaić, Ana Adžić, Pavel Marković, Gracia Grabarić, Gregor Kasprian, Gregor Dovjak, Milan Rados, Lana Vasung, Meritxell Bach Cuadra, Andras Jakab

Viaarxiv icon

SAR-RARP50: Segmentation of surgical instrumentation and Action Recognition on Robot-Assisted Radical Prostatectomy Challenge

Dec 31, 2023
Dimitrios Psychogyios, Emanuele Colleoni, Beatrice Van Amsterdam, Chih-Yang Li, Shu-Yu Huang, Yuchong Li, Fucang Jia, Baosheng Zou, Guotai Wang, Yang Liu, Maxence Boels, Jiayu Huo, Rachel Sparks, Prokar Dasgupta, Alejandro Granados, Sebastien Ourselin, Mengya Xu, An Wang, Yanan Wu, Long Bai, Hongliang Ren, Atsushi Yamada, Yuriko Harai, Yuto Ishikawa, Kazuyuki Hayashi, Jente Simoens, Pieter DeBacker, Francesco Cisternino, Gabriele Furnari, Alex Mottrie, Federica Ferraguti, Satoshi Kondo, Satoshi Kasai, Kousuke Hirasawa, Soohee Kim, Seung Hyun Lee, Kyu Eun Lee, Hyoun-Joong Kong, Kui Fu, Chao Li, Shan An, Stefanie Krell, Sebastian Bodenstedt, Nicolas Ayobi, Alejandra Perez, Santiago Rodriguez, Juanita Puentes, Pablo Arbelaez, Omid Mohareri, Danail Stoyanov

Viaarxiv icon

SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma

Dec 15, 2023
Xiangde Luo, Jia Fu, Yunxin Zhong, Shuolin Liu, Bing Han, Mehdi Astaraki, Simone Bendazzoli, Iuliana Toma-Dasu, Yiwen Ye, Ziyang Chen, Yong Xia, Yanzhou Su, Jin Ye, Junjun He, Zhaohu Xing, Hongqiu Wang, Lei Zhu, Kaixiang Yang, Xin Fang, Zhiwei Wang, Chan Woong Lee, Sang Joon Park, Jaehee Chun, Constantin Ulrich, Klaus H. Maier-Hein, Nchongmaje Ndipenoch, Alina Miron, Yongmin Li, Yimeng Zhang, Yu Chen, Lu Bai, Jinlong Huang, Chengyang An, Lisheng Wang, Kaiwen Huang, Yunqi Gu, Tao Zhou, Mu Zhou, Shichuan Zhang, Wenjun Liao, Guotai Wang, Shaoting Zhang

Figure 1 for SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma
Figure 2 for SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma
Figure 3 for SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma
Figure 4 for SegRap2023: A Benchmark of Organs-at-Risk and Gross Tumor Volume Segmentation for Radiotherapy Planning of Nasopharyngeal Carcinoma
Viaarxiv icon

UPL-SFDA: Uncertainty-aware Pseudo Label Guided Source-Free Domain Adaptation for Medical Image Segmentation

Sep 19, 2023
Jianghao Wu, Guotai Wang, Ran Gu, Tao Lu, Yinan Chen, Wentao Zhu, Tom Vercauteren, Sébastien Ourselin, Shaoting Zhang

Figure 1 for UPL-SFDA: Uncertainty-aware Pseudo Label Guided Source-Free Domain Adaptation for Medical Image Segmentation
Figure 2 for UPL-SFDA: Uncertainty-aware Pseudo Label Guided Source-Free Domain Adaptation for Medical Image Segmentation
Figure 3 for UPL-SFDA: Uncertainty-aware Pseudo Label Guided Source-Free Domain Adaptation for Medical Image Segmentation
Figure 4 for UPL-SFDA: Uncertainty-aware Pseudo Label Guided Source-Free Domain Adaptation for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Scribble-based 3D Multiple Abdominal Organ Segmentation via Triple-branch Multi-dilated Network with Pixel- and Class-wise Consistency

Sep 18, 2023
Meng Han, Xiangde Luo, Wenjun Liao, Shichuan Zhang, Shaoting Zhang, Guotai Wang

Viaarxiv icon

MIS-FM: 3D Medical Image Segmentation using Foundation Models Pretrained on a Large-Scale Unannotated Dataset

Jun 29, 2023
Guotai Wang, Jianghao Wu, Xiangde Luo, Xinglong Liu, Kang Li, Shaoting Zhang

Figure 1 for MIS-FM: 3D Medical Image Segmentation using Foundation Models Pretrained on a Large-Scale Unannotated Dataset
Figure 2 for MIS-FM: 3D Medical Image Segmentation using Foundation Models Pretrained on a Large-Scale Unannotated Dataset
Figure 3 for MIS-FM: 3D Medical Image Segmentation using Foundation Models Pretrained on a Large-Scale Unannotated Dataset
Figure 4 for MIS-FM: 3D Medical Image Segmentation using Foundation Models Pretrained on a Large-Scale Unannotated Dataset
Viaarxiv icon

UM-CAM: Uncertainty-weighted Multi-resolution Class Activation Maps for Weakly-supervised Fetal Brain Segmentation

Jun 20, 2023
Jia Fu, Tao Lu, Shaoting Zhang, Guotai Wang

Figure 1 for UM-CAM: Uncertainty-weighted Multi-resolution Class Activation Maps for Weakly-supervised Fetal Brain Segmentation
Figure 2 for UM-CAM: Uncertainty-weighted Multi-resolution Class Activation Maps for Weakly-supervised Fetal Brain Segmentation
Figure 3 for UM-CAM: Uncertainty-weighted Multi-resolution Class Activation Maps for Weakly-supervised Fetal Brain Segmentation
Figure 4 for UM-CAM: Uncertainty-weighted Multi-resolution Class Activation Maps for Weakly-supervised Fetal Brain Segmentation
Viaarxiv icon

Semi-supervised Pathological Image Segmentation via Cross Distillation of Multiple Attentions

May 30, 2023
Lanfeng Zhong, Xin Liao, Shaoting Zhang, Guotai Wang

Figure 1 for Semi-supervised Pathological Image Segmentation via Cross Distillation of Multiple Attentions
Figure 2 for Semi-supervised Pathological Image Segmentation via Cross Distillation of Multiple Attentions
Figure 3 for Semi-supervised Pathological Image Segmentation via Cross Distillation of Multiple Attentions
Figure 4 for Semi-supervised Pathological Image Segmentation via Cross Distillation of Multiple Attentions
Viaarxiv icon

CDDSA: Contrastive Domain Disentanglement and Style Augmentation for Generalizable Medical Image Segmentation

Nov 22, 2022
Ran Gu, Guotai Wang, Jiangshan Lu, Jingyang Zhang, Wenhui Lei, Yinan Chen, Wenjun Liao, Shichuan Zhang, Kang Li, Dimitris N. Metaxas, Shaoting Zhang

Figure 1 for CDDSA: Contrastive Domain Disentanglement and Style Augmentation for Generalizable Medical Image Segmentation
Figure 2 for CDDSA: Contrastive Domain Disentanglement and Style Augmentation for Generalizable Medical Image Segmentation
Figure 3 for CDDSA: Contrastive Domain Disentanglement and Style Augmentation for Generalizable Medical Image Segmentation
Figure 4 for CDDSA: Contrastive Domain Disentanglement and Style Augmentation for Generalizable Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare

Nov 04, 2022
M. Jorge Cardoso, Wenqi Li, Richard Brown, Nic Ma, Eric Kerfoot, Yiheng Wang, Benjamin Murrey, Andriy Myronenko, Can Zhao, Dong Yang, Vishwesh Nath, Yufan He, Ziyue Xu, Ali Hatamizadeh, Andriy Myronenko, Wentao Zhu, Yun Liu, Mingxin Zheng, Yucheng Tang, Isaac Yang, Michael Zephyr, Behrooz Hashemian, Sachidanand Alle, Mohammad Zalbagi Darestani, Charlie Budd, Marc Modat, Tom Vercauteren, Guotai Wang, Yiwen Li, Yipeng Hu, Yunguan Fu, Benjamin Gorman, Hans Johnson, Brad Genereaux, Barbaros S. Erdal, Vikash Gupta, Andres Diaz-Pinto, Andre Dourson, Lena Maier-Hein, Paul F. Jaeger, Michael Baumgartner, Jayashree Kalpathy-Cramer, Mona Flores, Justin Kirby, Lee A. D. Cooper, Holger R. Roth, Daguang Xu, David Bericat, Ralf Floca, S. Kevin Zhou, Haris Shuaib, Keyvan Farahani, Klaus H. Maier-Hein, Stephen Aylward, Prerna Dogra, Sebastien Ourselin, Andrew Feng

Figure 1 for MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare
Figure 2 for MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare
Figure 3 for MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare
Figure 4 for MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare
Viaarxiv icon