Alert button
Picture for Ruixiong Zhang

Ruixiong Zhang

Alert button

DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies

Oct 11, 2023
Shuaiwen Leon Song, Bonnie Kruft, Minjia Zhang, Conglong Li, Shiyang Chen, Chengming Zhang, Masahiro Tanaka, Xiaoxia Wu, Jeff Rasley, Ammar Ahmad Awan, Connor Holmes, Martin Cai, Adam Ghanem, Zhongzhu Zhou, Yuxiong He, Pete Luferenko, Divya Kumar, Jonathan Weyn, Ruixiong Zhang, Sylwester Klocek, Volodymyr Vragov, Mohammed AlQuraishi, Gustaf Ahdritz, Christina Floristean, Cristina Negri, Rao Kotamarthi, Venkatram Vishwanath, Arvind Ramanathan, Sam Foreman, Kyle Hippe, Troy Arcomano, Romit Maulik, Maxim Zvyagin, Alexander Brace, Bin Zhang, Cindy Orozco Bohorquez, Austin Clyde, Bharat Kale, Danilo Perez-Rivera, Heng Ma, Carla M. Mann, Michael Irvin, J. Gregory Pauloski, Logan Ward, Valerie Hayot, Murali Emani, Zhen Xie, Diangen Lin, Maulik Shukla, Ian Foster, James J. Davis, Michael E. Papka, Thomas Brettin, Prasanna Balaprakash, Gina Tourassi, John Gounley, Heidi Hanson, Thomas E Potok, Massimiliano Lupo Pasini, Kate Evans, Dan Lu, Dalton Lunga, Junqi Yin, Sajal Dash, Feiyi Wang, Mallikarjun Shankar, Isaac Lyngaas, Xiao Wang, Guojing Cong, Pei Zhang, Ming Fan, Siyan Liu, Adolfy Hoisie, Shinjae Yoo, Yihui Ren, William Tang, Kyle Felker, Alexey Svyatkovskiy, Hang Liu, Ashwin Aji, Angela Dalton, Michael Schulte, Karl Schulz, Yuntian Deng, Weili Nie, Josh Romero, Christian Dallago, Arash Vahdat, Chaowei Xiao, Thomas Gibbs, Anima Anandkumar, Rick Stevens

Figure 1 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 2 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 3 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Figure 4 for DeepSpeed4Science Initiative: Enabling Large-Scale Scientific Discovery through Sophisticated AI System Technologies
Viaarxiv icon

VISinger 2: High-Fidelity End-to-End Singing Voice Synthesis Enhanced by Digital Signal Processing Synthesizer

Nov 05, 2022
Yongmao Zhang, Heyang Xue, Hanzhao Li, Lei Xie, Tingwei Guo, Ruixiong Zhang, Caixia Gong

Figure 1 for VISinger 2: High-Fidelity End-to-End Singing Voice Synthesis Enhanced by Digital Signal Processing Synthesizer
Figure 2 for VISinger 2: High-Fidelity End-to-End Singing Voice Synthesis Enhanced by Digital Signal Processing Synthesizer
Figure 3 for VISinger 2: High-Fidelity End-to-End Singing Voice Synthesis Enhanced by Digital Signal Processing Synthesizer
Figure 4 for VISinger 2: High-Fidelity End-to-End Singing Voice Synthesis Enhanced by Digital Signal Processing Synthesizer
Viaarxiv icon

A Post Auto-regressive GAN Vocoder Focused on Spectrum Fracture

Apr 12, 2022
Zhenxing Lu, Mengnan He, Ruixiong Zhang, Caixia Gong

Figure 1 for A Post Auto-regressive GAN Vocoder Focused on Spectrum Fracture
Figure 2 for A Post Auto-regressive GAN Vocoder Focused on Spectrum Fracture
Figure 3 for A Post Auto-regressive GAN Vocoder Focused on Spectrum Fracture
Figure 4 for A Post Auto-regressive GAN Vocoder Focused on Spectrum Fracture
Viaarxiv icon

Improving Prosody for Unseen Texts in Speech Synthesis by Utilizing Linguistic Information and Noisy Data

Nov 15, 2021
Zhu Li, Yuqing Zhang, Mengxi Nie, Ming Yan, Mengnan He, Ruixiong Zhang, Caixia Gong

Figure 1 for Improving Prosody for Unseen Texts in Speech Synthesis by Utilizing Linguistic Information and Noisy Data
Figure 2 for Improving Prosody for Unseen Texts in Speech Synthesis by Utilizing Linguistic Information and Noisy Data
Figure 3 for Improving Prosody for Unseen Texts in Speech Synthesis by Utilizing Linguistic Information and Noisy Data
Figure 4 for Improving Prosody for Unseen Texts in Speech Synthesis by Utilizing Linguistic Information and Noisy Data
Viaarxiv icon

Speech SIMCLR: Combining Contrastive and Reconstruction Objective for Self-supervised Speech Representation Learning

Oct 27, 2020
Dongwei Jiang, Wubo Li, Miao Cao, Ruixiong Zhang, Wei Zou, Kun Han, Xiangang Li

Figure 1 for Speech SIMCLR: Combining Contrastive and Reconstruction Objective for Self-supervised Speech Representation Learning
Figure 2 for Speech SIMCLR: Combining Contrastive and Reconstruction Objective for Self-supervised Speech Representation Learning
Figure 3 for Speech SIMCLR: Combining Contrastive and Reconstruction Objective for Self-supervised Speech Representation Learning
Figure 4 for Speech SIMCLR: Combining Contrastive and Reconstruction Objective for Self-supervised Speech Representation Learning
Viaarxiv icon

A Further Study of Unsupervised Pre-training for Transformer Based Speech Recognition

Jun 23, 2020
Dongwei Jiang, Wubo Li, Ruixiong Zhang, Miao Cao, Ne Luo, Yang Han, Wei Zou, Xiangang Li

Figure 1 for A Further Study of Unsupervised Pre-training for Transformer Based Speech Recognition
Figure 2 for A Further Study of Unsupervised Pre-training for Transformer Based Speech Recognition
Figure 3 for A Further Study of Unsupervised Pre-training for Transformer Based Speech Recognition
Figure 4 for A Further Study of Unsupervised Pre-training for Transformer Based Speech Recognition
Viaarxiv icon

Cross-task pre-training for acoustic scene classification

Oct 22, 2019
Ruixiong Zhang, Wei Zou, Xiangang Li

Figure 1 for Cross-task pre-training for acoustic scene classification
Figure 2 for Cross-task pre-training for acoustic scene classification
Figure 3 for Cross-task pre-training for acoustic scene classification
Figure 4 for Cross-task pre-training for acoustic scene classification
Viaarxiv icon