Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qing Gao

Qing Gao

Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society, China, Robotics and Intelligent Manufacturing & School of Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China

Lifelong-MonoDepth: Lifelong Learning for Multi-Domain Monocular Metric Depth Estimation


Mar 09, 2023
Junjie Hu, Chenyou Fan, Liguang Zhou, Qing Gao, Honghai Liu, Tin Lun Lam

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Deep Depth Completion: A Survey


May 17, 2022
Junjie Hu, Chenyu Bao, Mete Ozay, Chenyou Fan, Qing Gao, Honghai Liu, Tin Lun Lam

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Adversarial Relighting against Face Recognition


Aug 18, 2021
Ruijun Gao, Qing Gao, Qian Zhang, Felix Juefei-Xu, Hongkai Yu, Wei Feng

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Quantum Graph Convolutional Neural Networks


Jul 07, 2021
Jin Zheng, Qing Gao, Yanxuan Lv

Add code

* 2021 Chinese Control Conference 

   Access Paper or Ask Questions

Design and Control of a Highly Redundant Rigid-Flexible Coupling Robot to Assist the COVID-19 Oropharyngeal-Swab Sampling


Feb 25, 2021
Yingbai Hu, Jian Li, Yongquan Chen, Qiwen Wang, Chuliang Chi, Heng Zhang, Qing Gao, Yuanmin Lan, Zheng Li, Zonggao Mu, Zhenglong Sun, Alois Knoll

Add code

* 8 pages, 11 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Do You Live a Healthy Life? Analyzing Lifestyle by Visual Life Logging


Nov 24, 2020
Qing Gao, Mingtao Pei, Hongyu Shen

Add code


   Access Paper or Ask Questions