Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianping Wang

Prior-Guided Deep Interference Mitigation for FMCW Radars


Aug 30, 2021
Jianping Wang, Runlong Li, Yuan He, Yang Yang

* 14 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Jointly Attacking Graph Neural Network and its Explanations


Aug 07, 2021
Wenqi Fan, Wei Jin, Xiaorui Liu, Han Xu, Xianfeng Tang, Suhang Wang, Qing Li, Jiliang Tang, Jianping Wang, Charu Aggarwal


  Access Paper or Ask Questions

Evaluating Adversarial Attacks on Driving Safety in Vision-Based Autonomous Vehicles


Aug 06, 2021
Jindi Zhang, Yang Lou, Jianping Wang, Kui Wu, Kejie Lu, Xiaohua Jia


  Access Paper or Ask Questions

Interference Mitigation for FMCW Radar With Sparse and Low-Rank Hankel Matrix Decomposition


Jun 12, 2021
Jianping Wang, Min Ding, Alexander Yarovoy

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Matrix-Pencil Approach-Based Interference Mitigation for FMCW Radar Systems


Feb 23, 2021
Jianping Wang, Min Ding, Alexander Yarovoy

* 15 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CFAR-Based Interference Mitigation for FMCW Automotive Radar Systems


Jan 04, 2021
Jianping Wang

* 10 pages, 31 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Learning-based Discretionary Lane-Change Decision-Making Model with Driving Style Awareness


Oct 19, 2020
Yifan Zhang, Qian Xu, Jianping Wang, Kui Wu, Zuduo Zheng, Kejie Lu


  Access Paper or Ask Questions

MetaMix: Improved Meta-Learning with Interpolation-based Consistency Regularization


Oct 10, 2020
Yangbin Chen, Yun Ma, Tom Ko, Jianping Wang, Qing Li

* 8 pages, 3 figures, 3 tables. Accepted by 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR) 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Attacking Black-box Recommendations via Copying Cross-domain User Profiles


May 17, 2020
Wenqi Fan, Tyler Derr, Xiangyu Zhao, Yao Ma, Hui Liu, Jianping Wang, Jiliang Tang, Qing Li


  Access Paper or Ask Questions

Deep Adversarial Social Recommendation


May 30, 2019
Wenqi Fan, Tyler Derr, Yao Ma, Jianping Wang, Jiliang Tang, Qing Li

* Accepted by International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2019) 

  Access Paper or Ask Questions

CoUAV: A Cooperative UAV Fleet Control and Monitoring Platform


Apr 08, 2019
Weiwei Wu, Ziyao Huang, Feng Shan, Yuxin Bian, Kejie Lu, Zhengjiang Li, Jianping Wang


  Access Paper or Ask Questions