Alert button
Picture for Jingjing Zhao

Jingjing Zhao

Alert button

PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Zhishuai Li, Xiang Wang, Jingjing Zhao, Sun Yang, Guoqing Du, Xiaoru Hu, Bin Zhang, Yuxiao Ye, Ziyue Li, Rui Zhao, Hangyu Mao

Figure 1 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Figure 2 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Figure 3 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Figure 4 for PET-SQL: A Prompt-enhanced Two-stage Text-to-SQL Framework with Cross-consistency
Viaarxiv icon

AI Empowered Channel Semantic Acquisition for 6G Integrated Sensing and Communication Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Yifei Zhang, Zhen Gao, Jingjing Zhao, Ziming He, Yunsheng Zhang, Chen Lu, Pei Xiao

Viaarxiv icon

Near-Space Communications: The Last Piece of 6G Space-Air-Ground-Sea Integrated Network Puzzle

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 30, 2023
Hongshan Liu, Tong Qin, Zhen Gao, Keke Ying, Ziwei Wan, Jingjing Zhao, Rui Na, Zhongxiang Li, Gaojie Chen, Chun Hu, Ruiqi Liu, Yikun Mei, Tuan Li, Tianqi Mao, Shuo Wang, Dezhi Zheng

Viaarxiv icon

LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2023
Jin Fang, Dingfu Zhou, Jingjing Zhao, Chulin Tang, Cheng-Zhong Xu, Liangjun Zhang

Figure 1 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Figure 2 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Figure 3 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Figure 4 for LiDAR-CS Dataset: LiDAR Point Cloud Dataset with Cross-Sensors for 3D Object Detection
Viaarxiv icon

Multiple-Antenna Aided Aeronautical Communications in Air-Ground Integrated Networks: Channel Estimation, Reliable Transmission, and Multiple Access

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2023
Jingjing Zhao, Yanbo Zhu, Kaiquan Cai, Zhen Gao, Zhu Han, Lajos Hanzo

Figure 1 for Multiple-Antenna Aided Aeronautical Communications in Air-Ground Integrated Networks: Channel Estimation, Reliable Transmission, and Multiple Access
Figure 2 for Multiple-Antenna Aided Aeronautical Communications in Air-Ground Integrated Networks: Channel Estimation, Reliable Transmission, and Multiple Access
Figure 3 for Multiple-Antenna Aided Aeronautical Communications in Air-Ground Integrated Networks: Channel Estimation, Reliable Transmission, and Multiple Access
Figure 4 for Multiple-Antenna Aided Aeronautical Communications in Air-Ground Integrated Networks: Channel Estimation, Reliable Transmission, and Multiple Access
Viaarxiv icon

Grant-Free NOMA-OTFS Paradigm: Enabling Efficient Ubiquitous Access for LEO Satellite Internet-of-Things

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 25, 2022
Xingyu Zhou, Zhen Gao, Jingjing Zhao, Juan Li, Pei Xiao, Symeon Chatzinotas, Derrick Wing Kwan Ng, Bjorn Ottersten

Figure 1 for Grant-Free NOMA-OTFS Paradigm: Enabling Efficient Ubiquitous Access for LEO Satellite Internet-of-Things
Figure 2 for Grant-Free NOMA-OTFS Paradigm: Enabling Efficient Ubiquitous Access for LEO Satellite Internet-of-Things
Figure 3 for Grant-Free NOMA-OTFS Paradigm: Enabling Efficient Ubiquitous Access for LEO Satellite Internet-of-Things
Figure 4 for Grant-Free NOMA-OTFS Paradigm: Enabling Efficient Ubiquitous Access for LEO Satellite Internet-of-Things
Viaarxiv icon

UAV Deployment, Device Scheduling and Resource Allocation for Energy-Efficient UAV-Aided IoT Networks with NOMA

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 16, 2021
Jingjing Zhao, Kaiquan Cai, Yanbo Zhu

Figure 1 for UAV Deployment, Device Scheduling and Resource Allocation for Energy-Efficient UAV-Aided IoT Networks with NOMA
Figure 2 for UAV Deployment, Device Scheduling and Resource Allocation for Energy-Efficient UAV-Aided IoT Networks with NOMA
Figure 3 for UAV Deployment, Device Scheduling and Resource Allocation for Energy-Efficient UAV-Aided IoT Networks with NOMA
Figure 4 for UAV Deployment, Device Scheduling and Resource Allocation for Energy-Efficient UAV-Aided IoT Networks with NOMA
Viaarxiv icon