Alert button
Picture for Muchao Ye

Muchao Ye

Alert button

VQAttack: Transferable Adversarial Attacks on Visual Question Answering via Pre-trained Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Ziyi Yin, Muchao Ye, Tianrong Zhang, Jiaqi Wang, Han Liu, Jinghui Chen, Ting Wang, Fenglong Ma

Viaarxiv icon

Recent Advances in Predictive Modeling with Electronic Health Records

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 02, 2024
Jiaqi Wang, Junyu Luo, Muchao Ye, Xiaochen Wang, Yuan Zhong, Aofei Chang, Guanjie Huang, Ziyi Yin, Cao Xiao, Jimeng Sun, Fenglong Ma

Viaarxiv icon

VLAttack: Multimodal Adversarial Attacks on Vision-Language Tasks via Pre-trained Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 07, 2023
Ziyi Yin, Muchao Ye, Tianrong Zhang, Tianyu Du, Jinguo Zhu, Han Liu, Jinghui Chen, Ting Wang, Fenglong Ma

Figure 1 for VLAttack: Multimodal Adversarial Attacks on Vision-Language Tasks via Pre-trained Models
Figure 2 for VLAttack: Multimodal Adversarial Attacks on Vision-Language Tasks via Pre-trained Models
Figure 3 for VLAttack: Multimodal Adversarial Attacks on Vision-Language Tasks via Pre-trained Models
Figure 4 for VLAttack: Multimodal Adversarial Attacks on Vision-Language Tasks via Pre-trained Models
Viaarxiv icon

MedAttacker: Exploring Black-Box Adversarial Attacks on Risk Prediction Models in Healthcare

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2021
Muchao Ye, Junyu Luo, Guanjie Zheng, Cao Xiao, Ting Wang, Fenglong Ma

Figure 1 for MedAttacker: Exploring Black-Box Adversarial Attacks on Risk Prediction Models in Healthcare
Figure 2 for MedAttacker: Exploring Black-Box Adversarial Attacks on Risk Prediction Models in Healthcare
Figure 3 for MedAttacker: Exploring Black-Box Adversarial Attacks on Risk Prediction Models in Healthcare
Figure 4 for MedAttacker: Exploring Black-Box Adversarial Attacks on Risk Prediction Models in Healthcare
Viaarxiv icon

Writing by Memorizing: Hierarchical Retrieval-based Medical Report Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2021
Xingyi Yang, Muchao Ye, Quanzeng You, Fenglong Ma

Figure 1 for Writing by Memorizing: Hierarchical Retrieval-based Medical Report Generation
Figure 2 for Writing by Memorizing: Hierarchical Retrieval-based Medical Report Generation
Figure 3 for Writing by Memorizing: Hierarchical Retrieval-based Medical Report Generation
Figure 4 for Writing by Memorizing: Hierarchical Retrieval-based Medical Report Generation
Viaarxiv icon

FedSemi: An Adaptive Federated Semi-Supervised Learning Framework

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 06, 2020
Zewei Long, Liwei Che, Yaqing Wang, Muchao Ye, Junyu Luo, Jinze Wu, Houping Xiao, Fenglong Ma

Figure 1 for FedSemi: An Adaptive Federated Semi-Supervised Learning Framework
Figure 2 for FedSemi: An Adaptive Federated Semi-Supervised Learning Framework
Figure 3 for FedSemi: An Adaptive Federated Semi-Supervised Learning Framework
Figure 4 for FedSemi: An Adaptive Federated Semi-Supervised Learning Framework
Viaarxiv icon

A Benchmark Dataset for Understandable Medical Language Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 04, 2020
Junyu Luo, Zifei Zheng, Hanzhong Ye, Muchao Ye, Yaqing Wang, Quanzeng You, Cao Xiao, Fenglong Ma

Figure 1 for A Benchmark Dataset for Understandable Medical Language Translation
Figure 2 for A Benchmark Dataset for Understandable Medical Language Translation
Figure 3 for A Benchmark Dataset for Understandable Medical Language Translation
Figure 4 for A Benchmark Dataset for Understandable Medical Language Translation
Viaarxiv icon