Alert button
Picture for Min Huang

Min Huang

Alert button

Federated Domain Generalization: A Survey

Jun 02, 2023
Ying Li, Xingwei Wang, Rongfei Zeng, Praveen Kumar Donta, Ilir Murturi, Min Huang, Schahram Dustdar

Figure 1 for Federated Domain Generalization: A Survey
Figure 2 for Federated Domain Generalization: A Survey
Figure 3 for Federated Domain Generalization: A Survey
Figure 4 for Federated Domain Generalization: A Survey
Viaarxiv icon

Ins-ATP: Deep Estimation of ATP for Organoid Based on High Throughput Microscopic Images

Mar 15, 2023
Xuesheng Bian, Cheng Wang, Shuting Chen, Weiquan Liu, Sen Xu, Jinxin Zhu, Rugang Wang, Zexin Chen, Min Huang, Gang Li

Figure 1 for Ins-ATP: Deep Estimation of ATP for Organoid Based on High Throughput Microscopic Images
Figure 2 for Ins-ATP: Deep Estimation of ATP for Organoid Based on High Throughput Microscopic Images
Figure 3 for Ins-ATP: Deep Estimation of ATP for Organoid Based on High Throughput Microscopic Images
Figure 4 for Ins-ATP: Deep Estimation of ATP for Organoid Based on High Throughput Microscopic Images
Viaarxiv icon

Deep Learning-based Multi-Organ CT Segmentation with Adversarial Data Augmentation

Feb 25, 2023
Shaoyan Pan, Shao-Yuan Lo, Min Huang, Chaoqiong Ma, Jacob Wynne, Tonghe Wang, Tian Liu, Xiaofeng Yang

Figure 1 for Deep Learning-based Multi-Organ CT Segmentation with Adversarial Data Augmentation
Figure 2 for Deep Learning-based Multi-Organ CT Segmentation with Adversarial Data Augmentation
Figure 3 for Deep Learning-based Multi-Organ CT Segmentation with Adversarial Data Augmentation
Figure 4 for Deep Learning-based Multi-Organ CT Segmentation with Adversarial Data Augmentation
Viaarxiv icon

How to Simplify Search: Classification-wise Pareto Evolution for One-shot Neural Architecture Search

Sep 14, 2021
Lianbo Ma, Nan Li, Guo Yu, Xiaoyu Geng, Min Huang, Xingwei Wang

Figure 1 for How to Simplify Search: Classification-wise Pareto Evolution for One-shot Neural Architecture Search
Figure 2 for How to Simplify Search: Classification-wise Pareto Evolution for One-shot Neural Architecture Search
Figure 3 for How to Simplify Search: Classification-wise Pareto Evolution for One-shot Neural Architecture Search
Figure 4 for How to Simplify Search: Classification-wise Pareto Evolution for One-shot Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

Data Poisoning Attacks on Neighborhood-based Recommender Systems

Dec 01, 2019
Liang Chen, Yangjun Xu, Fenfang Xie, Min Huang, Zibin Zheng

Figure 1 for Data Poisoning Attacks on Neighborhood-based Recommender Systems
Figure 2 for Data Poisoning Attacks on Neighborhood-based Recommender Systems
Figure 3 for Data Poisoning Attacks on Neighborhood-based Recommender Systems
Figure 4 for Data Poisoning Attacks on Neighborhood-based Recommender Systems
Viaarxiv icon