Alert button
Picture for Lei Li

Lei Li

Alert button

Few-Shot Meta-Learning on Point Cloud for Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2021
Xudong Li, Li Feng, Lei Li, Chen Wang

Figure 1 for Few-Shot Meta-Learning on Point Cloud for Semantic Segmentation
Figure 2 for Few-Shot Meta-Learning on Point Cloud for Semantic Segmentation
Figure 3 for Few-Shot Meta-Learning on Point Cloud for Semantic Segmentation
Figure 4 for Few-Shot Meta-Learning on Point Cloud for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 31, 2021
Yukang Chen, Yanwei Li, Tao Kong, Lu Qi, Ruihang Chu, Lei Li, Jiaya Jia

Figure 1 for Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection
Figure 2 for Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection
Figure 3 for Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection
Figure 4 for Scale-aware Automatic Augmentation for Object Detection
Viaarxiv icon

Locate then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2021
Ya Jing, Tao Kong, Wei Wang, Liang Wang, Lei Li, Tieniu Tan

Figure 1 for Locate then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation
Figure 2 for Locate then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation
Figure 3 for Locate then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation
Figure 4 for Locate then Segment: A Strong Pipeline for Referring Image Segmentation
Viaarxiv icon

Progressive Domain Expansion Network for Single Domain Generalization

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 30, 2021
Lei Li, Ke Gao, Juan Cao, Ziyao Huang, Yepeng Weng, Xiaoyue Mi, Zhengze Yu, Xiaoya Li, Boyang xia

Figure 1 for Progressive Domain Expansion Network for Single Domain Generalization
Figure 2 for Progressive Domain Expansion Network for Single Domain Generalization
Figure 3 for Progressive Domain Expansion Network for Single Domain Generalization
Figure 4 for Progressive Domain Expansion Network for Single Domain Generalization
Viaarxiv icon

Be Careful about Poisoned Word Embeddings: Exploring the Vulnerability of the Embedding Layers in NLP Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2021
Wenkai Yang, Lei Li, Zhiyuan Zhang, Xuancheng Ren, Xu Sun, Bin He

Figure 1 for Be Careful about Poisoned Word Embeddings: Exploring the Vulnerability of the Embedding Layers in NLP Models
Figure 2 for Be Careful about Poisoned Word Embeddings: Exploring the Vulnerability of the Embedding Layers in NLP Models
Figure 3 for Be Careful about Poisoned Word Embeddings: Exploring the Vulnerability of the Embedding Layers in NLP Models
Figure 4 for Be Careful about Poisoned Word Embeddings: Exploring the Vulnerability of the Embedding Layers in NLP Models
Viaarxiv icon

MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2021
Yutong Xie, Chence Shi, Hao Zhou, Yuwei Yang, Weinan Zhang, Yong Yu, Lei Li

Figure 1 for MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery
Figure 2 for MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery
Figure 3 for MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery
Figure 4 for MARS: Markov Molecular Sampling for Multi-objective Drug Discovery
Viaarxiv icon

PointDSC: Robust Point Cloud Registration using Deep Spatial Consistency

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2021
Xuyang Bai, Zixin Luo, Lei Zhou, Hongkai Chen, Lei Li, Zeyu Hu, Hongbo Fu, Chiew-Lan Tai

Figure 1 for PointDSC: Robust Point Cloud Registration using Deep Spatial Consistency
Figure 2 for PointDSC: Robust Point Cloud Registration using Deep Spatial Consistency
Figure 3 for PointDSC: Robust Point Cloud Registration using Deep Spatial Consistency
Figure 4 for PointDSC: Robust Point Cloud Registration using Deep Spatial Consistency
Viaarxiv icon

EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen

Figure 1 for EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation
Figure 2 for EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation
Figure 3 for EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation
Figure 4 for EXTRA: Explanation Ranking Datasets for Explainable Recommendation
Viaarxiv icon

Learning to Explain Recommendations

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2021
Lei Li, Yongfeng Zhang, Li Chen

Figure 1 for Learning to Explain Recommendations
Figure 2 for Learning to Explain Recommendations
Figure 3 for Learning to Explain Recommendations
Figure 4 for Learning to Explain Recommendations
Viaarxiv icon

Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2021
Zhenqiao Song, Jiaze Chen, Hao Zhou, Lei Li

Figure 1 for Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction
Figure 2 for Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction
Figure 3 for Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction
Figure 4 for Triangular Bidword Generation for Sponsored Search Auction
Viaarxiv icon