Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Improving Robust Fairness via Balance Adversarial Training


Sep 15, 2022
Chunyu Sun, Chenye Xu, Chengyuan Yao, Siyuan Liang, Yichao Wu, Ding Liang, XiangLong Liu, Aishan Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adaptive Perturbation Generation for Multiple Backdoors Detection


Sep 13, 2022
Yuhang Wang, Huafeng Shi, Rui Min, Ruijia Wu, Siyuan Liang, Yichao Wu, Ding Liang, Aishan Liu

Add code

* 7 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DTG-SSOD: Dense Teacher Guidance for Semi-Supervised Object Detection


Jul 12, 2022
Gang Li, Xiang Li, Yujie Wang, Yichao Wu, Ding Liang, Shanshan Zhang

Add code

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Robust Face Anti-Spoofing with Dual Probabilistic Modeling


Apr 27, 2022
Yuanhan Zhang, Yichao Wu, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CoupleFace: Relation Matters for Face Recognition Distillation


Apr 12, 2022
Jiaheng Liu, Haoyu Qin, Yichao Wu, Jinyang Guo, Ding Liang, Ke Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PseCo: Pseudo Labeling and Consistency Training for Semi-Supervised Object Detection


Mar 30, 2022
Gang Li, Xiang Li, Yujie Wang, Shanshan Zhang, Yichao Wu, Ding Liang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Knowledge Distillation for Object Detection via Rank Mimicking and Prediction-guided Feature Imitation


Dec 09, 2021
Gang Li, Xiang Li, Yujie Wang, Shanshan Zhang, Yichao Wu, Ding Liang

Add code

* Accepted by AAAI 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

One to Transfer All: A Universal Transfer Framework for Vision Foundation Model with Few Data


Nov 24, 2021
Yujie Wang, Junqin Huang, Mengya Gao, Yichao Wu, Zhenfei Yin, Ding Liang, Junjie Yan

Add code

* Technical Report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>