Alert button
Picture for Jingyi Su

Jingyi Su

Alert button

AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments

Dec 18, 2020
Eric Li, Jingyi Su, Hao Sheng, Lawrence Wai

Figure 1 for AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments
Figure 2 for AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments
Figure 3 for AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments
Figure 4 for AGenT Zero: Zero-shot Automatic Multiple-Choice Question Generation for Skill Assessments
Viaarxiv icon

Effective Data Fusion with Generalized Vegetation Index: Evidence from Land Cover Segmentation in Agriculture

May 07, 2020
Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng

Figure 1 for Effective Data Fusion with Generalized Vegetation Index: Evidence from Land Cover Segmentation in Agriculture
Figure 2 for Effective Data Fusion with Generalized Vegetation Index: Evidence from Land Cover Segmentation in Agriculture
Figure 3 for Effective Data Fusion with Generalized Vegetation Index: Evidence from Land Cover Segmentation in Agriculture
Figure 4 for Effective Data Fusion with Generalized Vegetation Index: Evidence from Land Cover Segmentation in Agriculture
Viaarxiv icon

The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results

Apr 23, 2020
Mang Tik Chiu, Xingqian Xu, Kai Wang, Jennifer Hobbs, Naira Hovakimyan, Thomas S. Huang, Honghui Shi, Yunchao Wei, Zilong Huang, Alexander Schwing, Robert Brunner, Ivan Dozier, Wyatt Dozier, Karen Ghandilyan, David Wilson, Hyunseong Park, Junhee Kim, Sungho Kim, Qinghui Liu, Michael C. Kampffmeyer, Robert Jenssen, Arnt B. Salberg, Alexandre Barbosa, Rodrigo Trevisan, Bingchen Zhao, Shaozuo Yu, Siwei Yang, Yin Wang, Hao Sheng, Xiao Chen, Jingyi Su, Ram Rajagopal, Andrew Ng, Van Thong Huynh, Soo-Hyung Kim, In-Seop Na, Ujjwal Baid, Shubham Innani, Prasad Dutande, Bhakti Baheti, Sanjay Talbar, Jianyu Tang

Figure 1 for The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results
Figure 2 for The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results
Figure 3 for The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results
Figure 4 for The 1st Agriculture-Vision Challenge: Methods and Results
Viaarxiv icon

Breast density classification with deep convolutional neural networks

Nov 10, 2017
Nan Wu, Krzysztof J. Geras, Yiqiu Shen, Jingyi Su, S. Gene Kim, Eric Kim, Stacey Wolfson, Linda Moy, Kyunghyun Cho

Figure 1 for Breast density classification with deep convolutional neural networks
Figure 2 for Breast density classification with deep convolutional neural networks
Figure 3 for Breast density classification with deep convolutional neural networks
Figure 4 for Breast density classification with deep convolutional neural networks
Viaarxiv icon