Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Towards Better 3D Knowledge Transfer via Masked Image Modeling for Multi-view 3D Understanding


Mar 20, 2023
Jihao Liu, Tai Wang, Boxiao Liu, Qihang Zhang, Yu Liu, Hongsheng Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

TokenMix: Rethinking Image Mixing for Data Augmentation in Vision Transformers


Jul 18, 2022
Jihao Liu, Boxiao Liu, Hang Zhou, Hongsheng Li, Yu Liu

Add code

* ECCV 2022; Code: https://github.com/Sense-X/TokenMix 

   Access Paper or Ask Questions

UniNet: Unified Architecture Search with Convolution, Transformer, and MLP


Jul 12, 2022
Jihao Liu, Xin Huang, Guanglu Song, Yu Liu, Hongsheng Li

Add code

* ECCV 2022, code at https://github.com/Sense-X/UniNet. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2110.04035 

   Access Paper or Ask Questions

MixMIM: Mixed and Masked Image Modeling for Efficient Visual Representation Learning


May 28, 2022
Jihao Liu, Xin Huang, Yu Liu, Hongsheng Li

Add code

* preprint. Code: https://github.com/Sense-X/MixMIM 

   Access Paper or Ask Questions

Meta Knowledge Distillation


Feb 16, 2022
Jihao Liu, Boxiao Liu, Hongsheng Li, Yu Liu

Add code

* preprint 

   Access Paper or Ask Questions

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General Vision


Nov 16, 2021
Jing Shao, Siyu Chen, Yangguang Li, Kun Wang, Zhenfei Yin, Yinan He, Jianing Teng, Qinghong Sun, Mengya Gao, Jihao Liu, Gengshi Huang, Guanglu Song, Yichao Wu, Yuming Huang, Fenggang Liu, Huan Peng, Shuo Qin, Chengyu Wang, Yujie Wang, Conghui He, Ding Liang, Yu Liu, Fengwei Yu, Junjie Yan, Dahua Lin, Xiaogang Wang, Yu Qiao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

FNAS: Uncertainty-Aware Fast Neural Architecture Search


May 27, 2021
Jihao Liu, Ming Zhang, Yangting Sun, Boxiao Liu, Guanglu Song, Yu Liu, Hongsheng Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Rotate-and-Render: Unsupervised Photorealistic Face Rotation from Single-View Images


Mar 18, 2020
Hang Zhou, Jihao Liu, Ziwei Liu, Yu Liu, Xiaogang Wang

Add code

* To appear in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020. Code and models are available at: https://github.com/Hangz-nju-cuhk/Rotate-and-Render 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>