Alert button
Picture for Jiawang Bai

Jiawang Bai

Alert button

Beyond Sole Strength: Customized Ensembles for Generalized Vision-Language Models

Nov 28, 2023
Zhihe Lu, Jiawang Bai, Xin Li, Zeyu Xiao, Xinchao Wang

Figure 1 for Beyond Sole Strength: Customized Ensembles for Generalized Vision-Language Models
Figure 2 for Beyond Sole Strength: Customized Ensembles for Generalized Vision-Language Models
Figure 3 for Beyond Sole Strength: Customized Ensembles for Generalized Vision-Language Models
Figure 4 for Beyond Sole Strength: Customized Ensembles for Generalized Vision-Language Models
Viaarxiv icon

BadCLIP: Trigger-Aware Prompt Learning for Backdoor Attacks on CLIP

Nov 26, 2023
Jiawang Bai, Kuofeng Gao, Shaobo Min, Shu-Tao Xia, Zhifeng Li, Wei Liu

Viaarxiv icon

GraphAdapter: Tuning Vision-Language Models With Dual Knowledge Graph

Sep 24, 2023
Xin Li, Dongze Lian, Zhihe Lu, Jiawang Bai, Zhibo Chen, Xinchao Wang

Viaarxiv icon

A Dive into SAM Prior in Image Restoration

May 23, 2023
Zeyu Xiao, Jiawang Bai, Zhihe Lu, Zhiwei Xiong

Figure 1 for A Dive into SAM Prior in Image Restoration
Figure 2 for A Dive into SAM Prior in Image Restoration
Figure 3 for A Dive into SAM Prior in Image Restoration
Figure 4 for A Dive into SAM Prior in Image Restoration
Viaarxiv icon

Can SAM Boost Video Super-Resolution?

May 12, 2023
Zhihe Lu, Zeyu Xiao, Jiawang Bai, Zhiwei Xiong, Xinchao Wang

Figure 1 for Can SAM Boost Video Super-Resolution?
Figure 2 for Can SAM Boost Video Super-Resolution?
Figure 3 for Can SAM Boost Video Super-Resolution?
Figure 4 for Can SAM Boost Video Super-Resolution?
Viaarxiv icon

Reliable and Efficient Evaluation of Adversarial Robustness for Deep Hashing-Based Retrieval

Mar 22, 2023
Xunguang Wang, Jiawang Bai, Xinyue Xu, Xiaomeng Li

Figure 1 for Reliable and Efficient Evaluation of Adversarial Robustness for Deep Hashing-Based Retrieval
Figure 2 for Reliable and Efficient Evaluation of Adversarial Robustness for Deep Hashing-Based Retrieval
Figure 3 for Reliable and Efficient Evaluation of Adversarial Robustness for Deep Hashing-Based Retrieval
Figure 4 for Reliable and Efficient Evaluation of Adversarial Robustness for Deep Hashing-Based Retrieval
Viaarxiv icon

Imperceptible and Robust Backdoor Attack in 3D Point Cloud

Aug 17, 2022
Kuofeng Gao, Jiawang Bai, Baoyuan Wu, Mengxi Ya, Shu-Tao Xia

Figure 1 for Imperceptible and Robust Backdoor Attack in 3D Point Cloud
Figure 2 for Imperceptible and Robust Backdoor Attack in 3D Point Cloud
Figure 3 for Imperceptible and Robust Backdoor Attack in 3D Point Cloud
Figure 4 for Imperceptible and Robust Backdoor Attack in 3D Point Cloud
Viaarxiv icon

Hardly Perceptible Trojan Attack against Neural Networks with Bit Flips

Jul 27, 2022
Jiawang Bai, Kuofeng Gao, Dihong Gong, Shu-Tao Xia, Zhifeng Li, Wei Liu

Figure 1 for Hardly Perceptible Trojan Attack against Neural Networks with Bit Flips
Figure 2 for Hardly Perceptible Trojan Attack against Neural Networks with Bit Flips
Figure 3 for Hardly Perceptible Trojan Attack against Neural Networks with Bit Flips
Figure 4 for Hardly Perceptible Trojan Attack against Neural Networks with Bit Flips
Viaarxiv icon

Versatile Weight Attack via Flipping Limited Bits

Jul 25, 2022
Jiawang Bai, Baoyuan Wu, Zhifeng Li, Shu-tao Xia

Figure 1 for Versatile Weight Attack via Flipping Limited Bits
Figure 2 for Versatile Weight Attack via Flipping Limited Bits
Figure 3 for Versatile Weight Attack via Flipping Limited Bits
Figure 4 for Versatile Weight Attack via Flipping Limited Bits
Viaarxiv icon

Improving Vision Transformers by Revisiting High-frequency Components

Apr 03, 2022
Jiawang Bai, Li Yuan, Shu-Tao Xia, Shuicheng Yan, Zhifeng Li, Wei Liu

Figure 1 for Improving Vision Transformers by Revisiting High-frequency Components
Figure 2 for Improving Vision Transformers by Revisiting High-frequency Components
Figure 3 for Improving Vision Transformers by Revisiting High-frequency Components
Figure 4 for Improving Vision Transformers by Revisiting High-frequency Components
Viaarxiv icon