Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianmin Ji

A Q-learning Control Method for a Soft Robotic Arm Utilizing Training Data from a Rough Simulator


Sep 13, 2021
Peijin Li, Gaotian Wang, Hao Jiang, Yusong Jin, Yinghao Gan, Xiaoping Chen, Jianmin Ji

* This work has been submitted to the IEEE ROBIO 2021 for possible publication. Copyright may be transferred without notice, after which this version may no longer be accessible 

  Access Paper or Ask Questions

Crowd-Aware Robot Navigation for Pedestrians with Multiple Collision Avoidance Strategies via Map-based Deep Reinforcement Learning


Sep 06, 2021
Shunyi Yao1, Guangda Chen, Quecheng Qiu, Jun Ma, Xiaoping Chen, Jianmin Ji

* 7 page 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning for Robot Navigation with Adaptive ExecutionDuration (AED) in a Semi-Markov Model


Aug 30, 2021
Yu'an Chen, Ruosong Ye, Ziyang Tao, Hongjian Liu, Guangda Chen, Jie Peng, Jun Ma, Yu Zhang, Yanyong Zhang, Jianmin Ji

* There are errors in the paper. Mainly in the introduction, the proposition of how execution duration infulence the navigation performance is prejudiced. Therefore, we need to fix this section totally 

  Access Paper or Ask Questions

DRQN-based 3D Obstacle Avoidance with a Limited Field of View


Aug 12, 2021
Yu'an Chen, Guangda Chen, Lifan Pan, Jun Ma, Yu Zhang, Yanyong Zhang, Jianmin Ji

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neighbor-Vote: Improving Monocular 3D Object Detection through Neighbor Distance Voting


Jul 06, 2021
Xiaomeng Chu, Jiajun Deng, Yao Li, Zhenxun Yuan, Yanyong Zhang, Jianmin Ji, Yu Zhang

* Accepted by ACM Multimedia 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Modal 3D Object Detection in Autonomous Driving: a Survey


Jun 25, 2021
Yingjie Wang, Qiuyu Mao, Hanqi Zhu, Yu Zhang, Jianmin Ji, Yanyong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

3D Segmentation Learning from Sparse Annotations and Hierarchical Descriptors


Jun 06, 2021
Peng Yin, Lingyun Xu, Jianmin Ji, Sebastian Scherer, Howie Choset

* 8 pages, 7 figures, Accepted in IEEE Robotics and Automation Letters, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Neural networks behave as hash encoders: An empirical study


Jan 14, 2021
Fengxiang He, Shiye Lei, Jianmin Ji, Dacheng Tao


  Access Paper or Ask Questions

NEARL: Non-Explicit Action Reinforcement Learning for Robotic Control


Nov 02, 2020
Nan Lin, Yuxuan Li, Yujun Zhu, Ruolin Wang, Xiayu Zhang, Jianmin Ji, Keke Tang, Xiaoping Chen, Xinming Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Robot Navigation with Map-Based Deep Reinforcement Learning


Feb 11, 2020
Guangda Chen, Lifan Pan, Yu'an Chen, Pei Xu, Zhiqiang Wang, Peichen Wu, Jianmin Ji, Xiaoping Chen

* 6 pages, 7 figures, accepted by ICNSC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MRS-VPR: a multi-resolution sampling based global visual place recognition method


Feb 26, 2019
Peng Yin, Rangaprasad Arun Srivatsan, Yin Chen, Xueqian Li, Hongda Zhang, Lingyun Xu, Lu Li, Zhenzhong Jia, Jianmin Ji, Yuqing He

* 6 pages, 5 figures, ICRA 2019, accepted 

  Access Paper or Ask Questions

A Multi-Domain Feature Learning Method for Visual Place Recognition


Feb 26, 2019
Peng Yin, Lingyun Xu, Xueqian Li, Chen Yin, Yingli Li, Rangaprasad Arun Srivatsan, Lu Li, Jianmin Ji, Yuqing He

* 6 pages, 5 figures, ICRA 2019 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

KDSL: a Knowledge-Driven Supervised Learning Framework for Word Sense Disambiguation


Sep 24, 2018
Shi Yin, Yi Zhou, Chenguang Li, Shangfei Wang, Jianmin Ji, Xiaoping Chen, Ruili Wang


  Access Paper or Ask Questions

Well-Founded Operators for Normal Hybrid MKNF Knowledge Bases


Jul 12, 2017
Jianmin Ji, Fangfang Liu, Jia-Huai You

* Paper presented at the 33nd International Conference on Logic Programming (ICLP 2017), Melbourne, Australia, August 28 to September 1, 2017. Total 20 pages, Main part 16 pages, LaTeX 

  Access Paper or Ask Questions

Implementing Default and Autoepistemic Logics via the Logic of GK


May 05, 2014
Jianmin Ji, Hannes Strass

* Proceedings of the 15th International Workshop on Non-Monotonic Reasoning (NMR 2014) 

  Access Paper or Ask Questions