Alert button
Picture for Lu Tian

Lu Tian

Alert button

UPDP: A Unified Progressive Depth Pruner for CNN and Vision Transformer

Jan 12, 2024
Ji Liu, Dehua Tang, Yuanxian Huang, Li Zhang, Xiaocheng Zeng, Dong Li, Mingjie Lu, Jinzhang Peng, Yu Wang, Fan Jiang, Lu Tian, Ashish Sirasao

Viaarxiv icon

Separated RoadTopoFormer

Jul 04, 2023
Mingjie Lu, Yuanxian Huang, Ji Liu, Jinzhang Peng, Lu Tian, Ashish Sirasao

Figure 1 for Separated RoadTopoFormer
Figure 2 for Separated RoadTopoFormer
Figure 3 for Separated RoadTopoFormer
Figure 4 for Separated RoadTopoFormer
Viaarxiv icon

Hierarchical Pretraining for Biomedical Term Embeddings

Jul 01, 2023
Bryan Cai, Sihang Zeng, Yucong Lin, Zheng Yuan, Doudou Zhou, Lu Tian

Figure 1 for Hierarchical Pretraining for Biomedical Term Embeddings
Figure 2 for Hierarchical Pretraining for Biomedical Term Embeddings
Figure 3 for Hierarchical Pretraining for Biomedical Term Embeddings
Viaarxiv icon

Bootstrapping the Cross-Validation Estimate

Jul 01, 2023
Bryan Cai, Fabio Pellegrini, Menglan Pang, Carl de Moor, Changyu Shen, Vivek Charu, Lu Tian

Figure 1 for Bootstrapping the Cross-Validation Estimate
Figure 2 for Bootstrapping the Cross-Validation Estimate
Figure 3 for Bootstrapping the Cross-Validation Estimate
Figure 4 for Bootstrapping the Cross-Validation Estimate
Viaarxiv icon

HPS-Det: Dynamic Sample Assignment with Hyper-Parameter Search for Object Detection

Jul 23, 2022
Ji Liu, Dong Li, Zekun Li, Han Liu, Wenjing Ke, Lu Tian, Yi Shan

Figure 1 for HPS-Det: Dynamic Sample Assignment with Hyper-Parameter Search for Object Detection
Figure 2 for HPS-Det: Dynamic Sample Assignment with Hyper-Parameter Search for Object Detection
Figure 3 for HPS-Det: Dynamic Sample Assignment with Hyper-Parameter Search for Object Detection
Figure 4 for HPS-Det: Dynamic Sample Assignment with Hyper-Parameter Search for Object Detection
Viaarxiv icon

NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

May 11, 2022
Yawei Li, Kai Zhang, Radu Timofte, Luc Van Gool, Fangyuan Kong, Mingxi Li, Songwei Liu, Zongcai Du, Ding Liu, Chenhui Zhou, Jingyi Chen, Qingrui Han, Zheyuan Li, Yingqi Liu, Xiangyu Chen, Haoming Cai, Yu Qiao, Chao Dong, Long Sun, Jinshan Pan, Yi Zhu, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Zheng Hui, Tao Yang, Peiran Ren, Xuansong Xie, Xian-Sheng Hua, Yanbo Wang, Xiaozhong Ji, Chuming Lin, Donghao Luo, Ying Tai, Chengjie Wang, Zhizhong Zhang, Yuan Xie, Shen Cheng, Ziwei Luo, Lei Yu, Zhihong Wen, Qi Wu1, Youwei Li, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Yuanfei Huang, Meiguang Jin, Hua Huang, Jing Liu, Xinjian Zhang, Yan Wang, Lingshun Long, Gen Li, Yuanfan Zhang, Zuowei Cao, Lei Sun, Panaetov Alexander, Yucong Wang, Minjie Cai, Li Wang, Lu Tian, Zheyuan Wang, Hongbing Ma, Jie Liu, Chao Chen, Yidong Cai, Jie Tang, Gangshan Wu, Weiran Wang, Shirui Huang, Honglei Lu, Huan Liu, Keyan Wang, Jun Chen, Shi Chen, Yuchun Miao, Zimo Huang, Lefei Zhang, Mustafa Ayazoğlu, Wei Xiong, Chengyi Xiong, Fei Wang, Hao Li, Ruimian Wen, Zhijing Yang, Wenbin Zou, Weixin Zheng, Tian Ye, Yuncheng Zhang, Xiangzhen Kong, Aditya Arora, Syed Waqas Zamir, Salman Khan, Munawar Hayat, Fahad Shahbaz Khan, Dandan Gaoand Dengwen Zhouand Qian Ning, Jingzhu Tang, Han Huang, Yufei Wang, Zhangheng Peng, Haobo Li, Wenxue Guan, Shenghua Gong, Xin Li, Jun Liu, Wanjun Wang, Dengwen Zhou, Kun Zeng, Hanjiang Lin, Xinyu Chen, Jinsheng Fang

Figure 1 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 2 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 3 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Figure 4 for NTIRE 2022 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results
Viaarxiv icon

Dual Cross-Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization and Object Re-Identification

May 04, 2022
Haowei Zhu, Wenjing Ke, Dong Li, Ji Liu, Lu Tian, Yi Shan

Figure 1 for Dual Cross-Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization and Object Re-Identification
Figure 2 for Dual Cross-Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization and Object Re-Identification
Figure 3 for Dual Cross-Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization and Object Re-Identification
Figure 4 for Dual Cross-Attention Learning for Fine-Grained Visual Categorization and Object Re-Identification
Viaarxiv icon

Dynamic Sparse R-CNN

May 04, 2022
Qinghang Hong, Fengming Liu, Dong Li, Ji Liu, Lu Tian, Yi Shan

Figure 1 for Dynamic Sparse R-CNN
Figure 2 for Dynamic Sparse R-CNN
Figure 3 for Dynamic Sparse R-CNN
Figure 4 for Dynamic Sparse R-CNN
Viaarxiv icon

Towards Discriminative Representation Learning for Unsupervised Person Re-identification

Aug 16, 2021
Takashi Isobe, Dong Li, Lu Tian, Weihua Chen, Yi Shan, Shengjin Wang

Figure 1 for Towards Discriminative Representation Learning for Unsupervised Person Re-identification
Figure 2 for Towards Discriminative Representation Learning for Unsupervised Person Re-identification
Figure 3 for Towards Discriminative Representation Learning for Unsupervised Person Re-identification
Figure 4 for Towards Discriminative Representation Learning for Unsupervised Person Re-identification
Viaarxiv icon