Alert button
Picture for Hehong Chen

Hehong Chen

Alert button

RoleInteract: Evaluating the Social Interaction of Role-Playing Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 22, 2024
Hongzhan Chen, Hehong Chen, Ming Yan, Wenshen Xu, Xing Gao, Weizhou Shen, Xiaojun Quan, Chenliang Li, Ji Zhang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for RoleInteract: Evaluating the Social Interaction of Role-Playing Agents
Figure 2 for RoleInteract: Evaluating the Social Interaction of Role-Playing Agents
Figure 3 for RoleInteract: Evaluating the Social Interaction of Role-Playing Agents
Figure 4 for RoleInteract: Evaluating the Social Interaction of Role-Playing Agents
Viaarxiv icon

Small LLMs Are Weak Tool Learners: A Multi-LLM Agent

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 01, 2024
Weizhou Shen, Chenliang Li, Hongzhan Chen, Ming Yan, Xiaojun Quan, Hehong Chen, Ji Zhang, Fei Huang

Viaarxiv icon

Knowledge Distillation for Closed-Source Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Hongzhan Chen, Xiaojun Quan, Hehong Chen, Ming Yan, Ji Zhang

Viaarxiv icon

ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 02, 2023
Chenliang Li, Hehong Chen, Ming Yan, Weizhou Shen, Haiyang Xu, Zhikai Wu, Zhicheng Zhang, Wenmeng Zhou, Yingda Chen, Chen Cheng, Hongzhu Shi, Ji Zhang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models
Figure 2 for ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models
Figure 3 for ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models
Figure 4 for ModelScope-Agent: Building Your Customizable Agent System with Open-source Large Language Models
Viaarxiv icon

ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2023
Junfeng Tian, Hehong Chen, Guohai Xu, Ming Yan, Xing Gao, Jianhai Zhang, Chenliang Li, Jiayi Liu, Wenshen Xu, Haiyang Xu, Qi Qian, Wei Wang, Qinghao Ye, Jiejing Zhang, Ji Zhang, Fei Huang, Jingren Zhou

Figure 1 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Figure 2 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Figure 3 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Figure 4 for ChatPLUG: Open-Domain Generative Dialogue System with Internet-Augmented Instruction Tuning for Digital Human
Viaarxiv icon

mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2023
Qinghao Ye, Haiyang Xu, Guohai Xu, Jiabo Ye, Ming Yan, Yiyang Zhou, Junyang Wang, Anwen Hu, Pengcheng Shi, Yaya Shi, Chenliang Li, Yuanhong Xu, Hehong Chen, Junfeng Tian, Qian Qi, Ji Zhang, Fei Huang

Figure 1 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Figure 2 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Figure 3 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Figure 4 for mPLUG-Owl: Modularization Empowers Large Language Models with Multimodality
Viaarxiv icon

mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections

Add code
Bookmark button
Alert button
May 25, 2022
Chenliang Li, Haiyang Xu, Junfeng Tian, Wei Wang, Ming Yan, Bin Bi, Jiabo Ye, Hehong Chen, Guohai Xu, Zheng Cao, Ji Zhang, Songfang Huang, Fei Huang, Jingren Zhou, Luo Si

Figure 1 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Figure 2 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Figure 3 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Figure 4 for mPLUG: Effective and Efficient Vision-Language Learning by Cross-modal Skip-connections
Viaarxiv icon