Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guoping Long

FusionStitching: Boosting Memory Intensive Computations for Deep Learning Workloads


Sep 23, 2020
Zhen Zheng, Pengzhan Zhao, Guoping Long, Feiwen Zhu, Kai Zhu, Wenyi Zhao, Lansong Diao, Jun Yang, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Auto-MAP: A DQN Framework for Exploring Distributed Execution Plans for DNN Workloads


Jul 08, 2020
Siyu Wang, Yi Rong, Shiqing Fan, Zhen Zheng, LanSong Diao, Guoping Long, Jun Yang, Xiaoyong Liu, Wei Lin


  Access Paper or Ask Questions

Characterizing Deep Learning Training Workloads on Alibaba-PAI


Oct 14, 2019
Mengdi Wang, Chen Meng, Guoping Long, Chuan Wu, Jun Yang, Wei Lin, Yangqing Jia

* Accepted by IISWC2019 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient and Adaptive Kernelization for Nonlinear Max-margin Multi-view Learning


Oct 11, 2019
Changying Du, Jia He, Changde Du, Fuzhen Zhuang, Qing He, Guoping Long

* Multi-view learning, Adaptive kernel, Maximum margin learning, Linear scalability, Dirichlet process Gaussian mixtures, Bayesian inference, Data augmentation, Hamiltonian Monte Carlo 

  Access Paper or Ask Questions

Learning beyond Predefined Label Space via Bayesian Nonparametric Topic Modelling


Oct 10, 2019
Changying Du, Fuzhen Zhuang, Jia He, Qing He, Guoping Long

* Learning beyond predefined labels; Generalized zero-shot learning; Semi-supervised learning; Generative model; Nonparametric Bayesian learning; Hierarchical Dirichlet process; Topic modelling; Collapsed Gibbs sampling 

  Access Paper or Ask Questions

A Conditional Variational Framework for Dialog Generation


Jul 06, 2017
Xiaoyu Shen, Hui Su, Yanran Li, Wenjie Li, Shuzi Niu, Yang Zhao, Akiko Aizawa, Guoping Long

* Accepted by ACL2017 

  Access Paper or Ask Questions

GPU-FV: Realtime Fisher Vector and Its Applications in Video Monitoring


Apr 12, 2016
Wenying Ma, Liangliang Cao, Lei Yu, Guoping Long, Yucheng Li

* accepted by ICMR 2016 

  Access Paper or Ask Questions