Alert button
Picture for Fuhua Yan

Fuhua Yan

Alert button

MR Elastography with Optimization-Based Phase Unwrapping and Traveling Wave Expansion-based Neural Network (TWENN)

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 06, 2023
Shengyuan Ma, Runke Wang, Suhao Qiu, Ruokun Li, Qi Yue, Qingfang Sun, Liang Chen, Fuhua Yan, Guang-Zhong Yang, Yuan Feng

Figure 1 for MR Elastography with Optimization-Based Phase Unwrapping and Traveling Wave Expansion-based Neural Network (TWENN)
Figure 2 for MR Elastography with Optimization-Based Phase Unwrapping and Traveling Wave Expansion-based Neural Network (TWENN)
Figure 3 for MR Elastography with Optimization-Based Phase Unwrapping and Traveling Wave Expansion-based Neural Network (TWENN)
Figure 4 for MR Elastography with Optimization-Based Phase Unwrapping and Traveling Wave Expansion-based Neural Network (TWENN)
Viaarxiv icon

Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia

Add code
Bookmark button
Alert button
May 20, 2020
Xi Ouyang, Jiayu Huo, Liming Xia, Fei Shan, Jun Liu, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Zhongxiang Ding, Qi Yang, Bin Song, Feng Shi, Huan Yuan, Ying Wei, Xiaohuan Cao, Yaozong Gao, Dijia Wu, Qian Wang, Dinggang Shen

Figure 1 for Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia
Figure 2 for Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia
Figure 3 for Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia
Figure 4 for Dual-Sampling Attention Network for Diagnosis of COVID-19 from Community Acquired Pneumonia
Viaarxiv icon

Hypergraph Learning for Identification of COVID-19 with CT Imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2020
Donglin Di, Feng Shi, Fuhua Yan, Liming Xia, Zhanhao Mo, Zhongxiang Ding, Fei Shan, Shengrui Li, Ying Wei, Ying Shao, Miaofei Han, Yaozong Gao, He Sui, Yue Gao, Dinggang Shen

Figure 1 for Hypergraph Learning for Identification of COVID-19 with CT Imaging
Figure 2 for Hypergraph Learning for Identification of COVID-19 with CT Imaging
Figure 3 for Hypergraph Learning for Identification of COVID-19 with CT Imaging
Figure 4 for Hypergraph Learning for Identification of COVID-19 with CT Imaging
Viaarxiv icon

Adaptive Feature Selection Guided Deep Forest for COVID-19 Classification with Chest CT

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2020
Liang Sun, Zhanhao Mo, Fuhua Yan, Liming Xia, Fei Shan, Zhongxiang Ding, Wei Shao, Feng Shi, Huan Yuan, Huiting Jiang, Dijia Wu, Ying Wei, Yaozong Gao, Wanchun Gao, He Sui, Daoqiang Zhang, Dinggang Shen

Figure 1 for Adaptive Feature Selection Guided Deep Forest for COVID-19 Classification with Chest CT
Figure 2 for Adaptive Feature Selection Guided Deep Forest for COVID-19 Classification with Chest CT
Figure 3 for Adaptive Feature Selection Guided Deep Forest for COVID-19 Classification with Chest CT
Figure 4 for Adaptive Feature Selection Guided Deep Forest for COVID-19 Classification with Chest CT
Viaarxiv icon

Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) with Structured Latent Multi-View Representation Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2020
Hengyuan Kang, Liming Xia, Fuhua Yan, Zhibin Wan, Feng Shi, Huan Yuan, Huiting Jiang, Dijia Wu, He Sui, Changqing Zhang, Dinggang Shen

Figure 1 for Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) with Structured Latent Multi-View Representation Learning
Figure 2 for Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) with Structured Latent Multi-View Representation Learning
Figure 3 for Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) with Structured Latent Multi-View Representation Learning
Figure 4 for Diagnosis of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) with Structured Latent Multi-View Representation Learning
Viaarxiv icon

The Domain Shift Problem of Medical Image Segmentation and Vendor-Adaptation by Unet-GAN

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 30, 2019
Wenjun Yan, Yuanyuan Wang, Shengjia Gu, Lu Huang, Fuhua Yan, Liming Xia, Qian Tao

Figure 1 for The Domain Shift Problem of Medical Image Segmentation and Vendor-Adaptation by Unet-GAN
Figure 2 for The Domain Shift Problem of Medical Image Segmentation and Vendor-Adaptation by Unet-GAN
Figure 3 for The Domain Shift Problem of Medical Image Segmentation and Vendor-Adaptation by Unet-GAN
Figure 4 for The Domain Shift Problem of Medical Image Segmentation and Vendor-Adaptation by Unet-GAN
Viaarxiv icon

Learning-based Single-step Quantitative Susceptibility Mapping Reconstruction Without Brain Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2019
Hongjiang Wei, Steven Cao, Yuyao Zhang, Xiaojun Guan, Fuhua Yan, Kristen W. Yeom, Chunlei Liu

Figure 1 for Learning-based Single-step Quantitative Susceptibility Mapping Reconstruction Without Brain Extraction
Figure 2 for Learning-based Single-step Quantitative Susceptibility Mapping Reconstruction Without Brain Extraction
Figure 3 for Learning-based Single-step Quantitative Susceptibility Mapping Reconstruction Without Brain Extraction
Figure 4 for Learning-based Single-step Quantitative Susceptibility Mapping Reconstruction Without Brain Extraction
Viaarxiv icon