Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

The "Beatrix'' Resurrections: Robust Backdoor Detection via Gram Matrices


Sep 26, 2022
Wanlun Ma, Derui Wang, Ruoxi Sun, Minhui Xue, Sheng Wen, Yang Xiang

Add code

* 19 pages, 23 figures. Accepted to NDSS 2023. Code availability: https://github.com/wanlunsec/Beatrix 

   Access Paper or Ask Questions

Visual Subtitle Feature Enhanced Video Outline Generation


Sep 01, 2022
Qi Lv, Ziqiang Cao, Wenrui Xie, Derui Wang, Jingwen Wang, Zhiwei Hu, Tangkun Zhang, Ba Yuan, Yuanhang Li, Min Cao, Wenjie Li, Sujian Li, Guohong Fu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

KGEA: A Knowledge Graph Enhanced Article Quality Identification Dataset


Jun 15, 2022
Chunhui Ai, Derui Wang, Yang Xu, Wenrui Xie, Ziqiang Cao

Add code


   Access Paper or Ask Questions

StyleFool: Fooling Video Classification Systems via Style Transfer


Mar 30, 2022
Yuxin Cao, Xi Xiao, Ruoxi Sun, Derui Wang, Minhui Xue, Sheng Wen

Add code

* 18 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Daedalus: Breaking Non-Maximum Suppression in Object Detection via Adversarial Examples


Feb 06, 2019
Derui Wang, Chaoran Li, Sheng Wen, Surya Nepal, Yang Xiang

Add code


   Access Paper or Ask Questions