Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Variance-Reduced Heterogeneous Federated Learning via Stratified Client SelectionGuangyuan Shen , Dehong Gao , Libin Yang , Fang Zhou , Duanxiao Song , Wei Lou , Shirui Pan


   Access Paper or Ask Questions

Mind the Gap: Cross-Lingual Information Retrieval with Hierarchical Knowledge EnhancementFuwei Zhang , Zhao Zhang , Xiang Ao , Dehong Gao , Fuzhen Zhuang , Yi Wei , Qing He


   Access Paper or Ask Questions

Kaleido-BERT: Vision-Language Pre-training on Fashion DomainMingchen Zhuge , Dehong Gao , Deng-Ping Fan , Linbo Jin , Ben Chen , Haoming Zhou , Minghui Qiu , Ling Shao

* CVPR2021 Accepted. Code: https://github.com/mczhuge/Kaleido-BERT 

   Access Paper or Ask Questions

Network Clustering for Multi-task LearningDehong Gao , Wenjing Yang , Huiling Zhou , Yi Wei , Yi Hu , Hao Wang


   Access Paper or Ask Questions

Transformer-based Language Model Fine-tuning Methods for COVID-19 Fake News DetectionBen Chen , Bin Chen , Dehong Gao , Qijin Chen , Chengfu Huo , Xiaonan Meng , Weijun Ren , Yang Zhou

* 9 pages, 1 figures 

   Access Paper or Ask Questions

EasyTransfer -- A Simple and Scalable Deep Transfer Learning Platform for NLP ApplicationsMinghui Qiu , Peng Li , Hanjie Pan , Chengyu Wang , Ang Wang , Cen Chen , Yaliang Li , Dehong Gao , Jun Huang , Yong Li , Jun Yang , Deng Cai , Wei Lin

* 4 pages 

   Access Paper or Ask Questions

FashionBERT: Text and Image Matching with Adaptive Loss for Cross-modal RetrievalDehong Gao , Linbo Jin , Ben Chen , Minghui Qiu , Peng Li , Yi Wei , Yi Hu , Hao Wang

* 10 pages, to be published in SIGIR20 Industry Track 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>