Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning Word-Level Confidence For Subword End-to-End ASRDavid Qiu , Qiujia Li , Yanzhang He , Yu Zhang , Bo Li , Liangliang Cao , Rohit Prabhavalkar , Deepti Bhatia , Wei Li , Ke Hu , Tara N. Sainath , Ian McGraw

* To appear in ICASSP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence ModelingJonathan Shen , Patrick Nguyen , Yonghui Wu , Zhifeng Chen , Mia X. Chen , Ye Jia , Anjuli Kannan , Tara Sainath , Yuan Cao , Chung-Cheng Chiu , Yanzhang He , Jan Chorowski , Smit Hinsu , Stella Laurenzo , James Qin , Orhan Firat , Wolfgang Macherey , Suyog Gupta , Ankur Bapna , Shuyuan Zhang , Ruoming Pang , Ron J. Weiss , Rohit Prabhavalkar , Qiao Liang , Benoit Jacob , Bowen Liang , HyoukJoong Lee , Ciprian Chelba , Sébastien Jean , Bo Li , Melvin Johnson , Rohan Anil , Rajat Tibrewal , Xiaobing Liu , Akiko Eriguchi , Navdeep Jaitly , Naveen Ari , Colin Cherry , Parisa Haghani , Otavio Good , Youlong Cheng , Raziel Alvarez , Isaac Caswell , Wei-Ning Hsu , Zongheng Yang , Kuan-Chieh Wang , Ekaterina Gonina , Katrin Tomanek , Ben Vanik , Zelin Wu , Llion Jones , Mike Schuster , Yanping Huang , Dehao Chen , Kazuki Irie , George Foster , John Richardson , Klaus Macherey , Antoine Bruguier , Heiga Zen , Colin Raffel , Shankar Kumar , Kanishka Rao , David Rybach , Matthew Murray , Vijayaditya Peddinti , Maxim Krikun , Michiel A. U. Bacchiani , Thomas B. Jablin , Rob Suderman , Ian Williams , Benjamin Lee , Deepti Bhatia , Justin Carlson , Semih Yavuz , Yu Zhang , Ian McGraw , Max Galkin , Qi Ge , Golan Pundak , Chad Whipkey , Todd Wang , Uri Alon , Dmitry Lepikhin , Ye Tian , Sara Sabour , William Chan , Shubham Toshniwal , Baohua Liao , Michael Nirschl , Pat Rondon


   Access Paper or Ask Questions

Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile DevicesYanzhang He , Tara N. Sainath , Rohit Prabhavalkar , Ian McGraw , Raziel Alvarez , Ding Zhao , David Rybach , Anjuli Kannan , Yonghui Wu , Ruoming Pang , Qiao Liang , Deepti Bhatia , Yuan Shangguan , Bo Li , Golan Pundak , Khe Chai Sim , Tom Bagby , Shuo-yiin Chang , Kanishka Rao , Alexander Gruenstein


   Access Paper or Ask Questions