Alert button
Picture for Deepti Bhatia

Deepti Bhatia

Alert button

BoardgameQA: A Dataset for Natural Language Reasoning with Contradictory Information

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 13, 2023
Mehran Kazemi, Quan Yuan, Deepti Bhatia, Najoung Kim, Xin Xu, Vaiva Imbrasaite, Deepak Ramachandran

Figure 1 for BoardgameQA: A Dataset for Natural Language Reasoning with Contradictory Information
Figure 2 for BoardgameQA: A Dataset for Natural Language Reasoning with Contradictory Information
Figure 3 for BoardgameQA: A Dataset for Natural Language Reasoning with Contradictory Information
Figure 4 for BoardgameQA: A Dataset for Natural Language Reasoning with Contradictory Information
Viaarxiv icon

LAMBADA: Backward Chaining for Automated Reasoning in Natural Language

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 20, 2022
Seyed Mehran Kazemi, Najoung Kim, Deepti Bhatia, Xin Xu, Deepak Ramachandran

Figure 1 for LAMBADA: Backward Chaining for Automated Reasoning in Natural Language
Figure 2 for LAMBADA: Backward Chaining for Automated Reasoning in Natural Language
Figure 3 for LAMBADA: Backward Chaining for Automated Reasoning in Natural Language
Figure 4 for LAMBADA: Backward Chaining for Automated Reasoning in Natural Language
Viaarxiv icon

Learning Word-Level Confidence For Subword End-to-End ASR

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2021
David Qiu, Qiujia Li, Yanzhang He, Yu Zhang, Bo Li, Liangliang Cao, Rohit Prabhavalkar, Deepti Bhatia, Wei Li, Ke Hu, Tara N. Sainath, Ian McGraw

Figure 1 for Learning Word-Level Confidence For Subword End-to-End ASR
Figure 2 for Learning Word-Level Confidence For Subword End-to-End ASR
Figure 3 for Learning Word-Level Confidence For Subword End-to-End ASR
Figure 4 for Learning Word-Level Confidence For Subword End-to-End ASR
Viaarxiv icon

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon

Figure 1 for Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling
Figure 2 for Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling
Figure 3 for Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling
Viaarxiv icon

Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2018
Yanzhang He, Tara N. Sainath, Rohit Prabhavalkar, Ian McGraw, Raziel Alvarez, Ding Zhao, David Rybach, Anjuli Kannan, Yonghui Wu, Ruoming Pang, Qiao Liang, Deepti Bhatia, Yuan Shangguan, Bo Li, Golan Pundak, Khe Chai Sim, Tom Bagby, Shuo-yiin Chang, Kanishka Rao, Alexander Gruenstein

Figure 1 for Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices
Figure 2 for Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices
Figure 3 for Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices
Figure 4 for Streaming End-to-end Speech Recognition For Mobile Devices
Viaarxiv icon