Alert button
Picture for Chen Geng

Chen Geng

Alert button

Tree-Structured Shading Decomposition

Sep 13, 2023
Chen Geng, Hong-Xing Yu, Sharon Zhang, Maneesh Agrawala, Jiajun Wu

Viaarxiv icon

Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video

Aug 17, 2023
Zhen Xu, Sida Peng, Chen Geng, Linzhan Mou, Zihan Yan, Jiaming Sun, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video
Figure 2 for Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video
Figure 3 for Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video
Figure 4 for Relightable and Animatable Neural Avatar from Sparse-View Video
Viaarxiv icon

Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes

Feb 24, 2023
Chen Geng, Sida Peng, Zhen Xu, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes
Figure 2 for Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes
Figure 3 for Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes
Figure 4 for Learning Neural Volumetric Representations of Dynamic Humans in Minutes
Viaarxiv icon

Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos

Mar 15, 2022
Sida Peng, Shangzhan Zhang, Zhen Xu, Chen Geng, Boyi Jiang, Hujun Bao, Xiaowei Zhou

Figure 1 for Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos
Figure 2 for Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos
Figure 3 for Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos
Figure 4 for Animatable Neural Implicit Surfaces for Creating Avatars from Videos
Viaarxiv icon

Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework

Oct 26, 2021
Meng Chen, Chen Geng, Dongdong Wang, Jiajun Zhang, Ruoyu Di, Fengmei Li, Zhiyong Zhou, Sirong Piao, Yuxin Li, Yaikang Dai

Figure 1 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Figure 2 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Figure 3 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Figure 4 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Viaarxiv icon

An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net

Oct 26, 2021
Chen Geng, Meng Chen, Ruoyu Di, Dongdong Wang, Liqin Yang, Wei Xia, Yuxin Li, Daoying Geng

Figure 1 for An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net
Figure 2 for An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net
Figure 3 for An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net
Figure 4 for An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net
Viaarxiv icon