Alert button
Picture for Ruoyu Di

Ruoyu Di

Alert button

Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework

Oct 26, 2021
Meng Chen, Chen Geng, Dongdong Wang, Jiajun Zhang, Ruoyu Di, Fengmei Li, Zhiyong Zhou, Sirong Piao, Yuxin Li, Yaikang Dai

Figure 1 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Figure 2 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Figure 3 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Figure 4 for Deep Learning-based Segmentation of Cerebral Aneurysms in 3D TOF-MRA using Coarse-to-Fine Framework
Viaarxiv icon

An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net

Oct 26, 2021
Chen Geng, Meng Chen, Ruoyu Di, Dongdong Wang, Liqin Yang, Wei Xia, Yuxin Li, Daoying Geng

Figure 1 for An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net
Figure 2 for An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net
Figure 3 for An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net
Figure 4 for An Automatic Detection Method Of Cerebral Aneurysms In Time-Of-Flight Magnetic Resonance Angiography Images Based On Attention 3D U-Net
Viaarxiv icon