Alert button
Picture for Bolun Yao

Bolun Yao

Alert button

DialogVED: A Pre-trained Latent Variable Encoder-Decoder Model for Dialog Response Generation

Apr 27, 2022
Wei Chen, Yeyun Gong, Song Wang, Bolun Yao, Weizhen Qi, Zhongyu Wei, Xiaowu Hu, Bartuer Zhou, Yi Mao, Weizhu Chen, Biao Cheng, Nan Duan

Figure 1 for DialogVED: A Pre-trained Latent Variable Encoder-Decoder Model for Dialog Response Generation
Figure 2 for DialogVED: A Pre-trained Latent Variable Encoder-Decoder Model for Dialog Response Generation
Figure 3 for DialogVED: A Pre-trained Latent Variable Encoder-Decoder Model for Dialog Response Generation
Figure 4 for DialogVED: A Pre-trained Latent Variable Encoder-Decoder Model for Dialog Response Generation
Viaarxiv icon

CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning

Jan 26, 2022
Xiaonan Li, Yeyun Gong, Yelong Shen, Xipeng Qiu, Hang Zhang, Bolun Yao, Weizhen Qi, Daxin Jiang, Weizhu Chen, Nan Duan

Figure 1 for CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning
Figure 2 for CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning
Figure 3 for CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning
Figure 4 for CodeRetriever: Unimodal and Bimodal Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Contextual Fine-to-Coarse Distillation for Coarse-grained Response Selection in Open-Domain Conversations

Sep 24, 2021
Wei Chen, Yeyun Gong, Can Xu, Huang Hu, Bolun Yao, Zhongyu Wei, Zhihao Fan, Xiaowu Hu, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Nan Duan

Figure 1 for Contextual Fine-to-Coarse Distillation for Coarse-grained Response Selection in Open-Domain Conversations
Figure 2 for Contextual Fine-to-Coarse Distillation for Coarse-grained Response Selection in Open-Domain Conversations
Figure 3 for Contextual Fine-to-Coarse Distillation for Coarse-grained Response Selection in Open-Domain Conversations
Figure 4 for Contextual Fine-to-Coarse Distillation for Coarse-grained Response Selection in Open-Domain Conversations
Viaarxiv icon

ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation

Apr 16, 2021
Weizhen Qi, Yeyun Gong, Yu Yan, Can Xu, Bolun Yao, Bartuer Zhou, Biao Cheng, Daxin Jiang, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, Houqiang Li, Nan Duan

Figure 1 for ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation
Figure 2 for ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation
Figure 3 for ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation
Figure 4 for ProphetNet-X: Large-Scale Pre-training Models for English, Chinese, Multi-lingual, Dialog, and Code Generation
Viaarxiv icon