Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

JiuZhang: A Chinese Pre-trained Language Model for Mathematical Problem Understanding


Jun 13, 2022
Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Zheng Gong, Beichen Zhang, Yuanhang Zhou, Jing Sha, Zhigang Chen, Shijin Wang, Cong Liu, Ji-Rong Wen

* 11 pages, Accepted by KDD 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ElitePLM: An Empirical Study on General Language Ability Evaluation of Pretrained Language Models


May 03, 2022
Junyi Li, Tianyi Tang, Zheng Gong, Lixin Yang, Zhuohao Yu, Zhipeng Chen, Jingyuan Wang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

* Accepted by NAACL 2022 main conference (Long Paper) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

WuDaoMM: A large-scale Multi-Modal Dataset for Pre-training models


Mar 30, 2022
Sha Yuan, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Zhao Xue, Hanyu Zhao, Peiyu Liu, Zheng Gong, Wayne Xin Zhao, Junyi Li, Jie Tang

* 7 pages, 2 tables, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RFormer: Transformer-based Generative Adversarial Network for Real Fundus Image Restoration on A New Clinical Benchmark


Jan 03, 2022
Zhuo Deng, Yuanhao Cai, Lu Chen, Zheng Gong, Qiqi Bao, Xue Yao, Dong Fang, Shaochong Zhang, Lan Ma

* The First Benchmark and First Transformer-based Method for Real Clinical Fundus Image Restoration 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Lidar with Velocity: Motion Distortion Correction of Point Clouds from Oscillating Scanning Lidars


Nov 18, 2021
Wen Yang, Zheng Gong, Baifu Huang, Xiaoping Hong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A life-long SLAM approach using adaptable local maps based on rasterized LIDAR images


Jul 15, 2021
Waqas Ali, Peilin Liu, Rendong Ying, Zheng Gong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

6-DOF Feature based LIDAR SLAM using ORB Features from Rasterized Images of 3D LIDAR Point Cloud


Mar 19, 2021
Waqas Ali, Peilin Liu, Rendong Ying, Zheng Gong


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>