Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning


Oct 18, 2022
Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Tao Zhu, Haoyan Liu, Rong Tian, Yiren Chen

* Published at COLING2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-stage Distillation Framework for Cross-Lingual Semantic Similarity Matching


Sep 13, 2022
Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Zhe Zhao, Qi Ju, Xuefeng Yang

* Published at Findings of NAACL, 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis


Jul 20, 2022
Chenfei Wu, Jian Liang, Xiaowei Hu, Zhe Gan, Jianfeng Wang, Lijuan Wang, Zicheng Liu, Yuejian Fang, Nan Duan

* 24 pages, 19 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

NÜWA: Visual Synthesis Pre-training for Neural visUal World creAtion


Nov 24, 2021
Chenfei Wu, Jian Liang, Lei Ji, Fan Yang, Yuejian Fang, Daxin Jiang, Nan Duan


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hybrid Reasoning Network for Video-based Commonsense Captioning


Aug 05, 2021
Weijiang Yu, Jian Liang, Lei Ji, Lu Li, Yuejian Fang, Nong Xiao, Nan Duan

* 11 pages, 6 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unicoder-VL: A Universal Encoder for Vision and Language by Cross-modal Pre-training


Aug 22, 2019
Gen Li, Nan Duan, Yuejian Fang, Ming Gong, Daxin Jiang, Ming Zhou

* On-going Work 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email