Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhaoning Zhang

Deep Tiny Network for Recognition-Oriented Face Image Quality Assessment


Jun 09, 2021
Baoyun Peng, Min Liu, Heng Yang, Zhaoning Zhang, Dongsheng Li


  Access Paper or Ask Questions

Correlation Congruence for Knowledge Distillation


Apr 03, 2019
Baoyun Peng, Xiao Jin, Jiaheng Liu, Shunfeng Zhou, Yichao Wu, Yu Liu, Dongsheng Li, Zhaoning Zhang


  Access Paper or Ask Questions

ThunderNet: Towards Real-time Generic Object Detection


Mar 28, 2019
Zheng Qin, Zeming Li, Zhaoning Zhang, Yiping Bao, Gang Yu, Yuxing Peng, Jian Sun

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Loss Rank Mining: A General Hard Example Mining Method for Real-time Detectors


Apr 10, 2018
Hao Yu, Zhaoning Zhang, Zheng Qin, Hao Wu, Dongsheng Li, Jun Zhao, Xicheng Lu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Diagonalwise Refactorization: An Efficient Training Method for Depthwise Convolutions


Mar 27, 2018
Zheng Qin, Zhaoning Zhang, Dongsheng Li, Yiming Zhang, Yuxing Peng

* 8 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Merging and Evolution: Improving Convolutional Neural Networks for Mobile Applications


Mar 24, 2018
Zheng Qin, Zhaoning Zhang, Shiqing Zhang, Hao Yu, Yuxing Peng

* 8 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FD-MobileNet: Improved MobileNet with a Fast Downsampling Strategy


Feb 11, 2018
Zheng Qin, Zhaoning Zhang, Xiaotao Chen, Yuxing Peng

* 5 pages, 1 figures 

  Access Paper or Ask Questions

S-OHEM: Stratified Online Hard Example Mining for Object Detection


Aug 15, 2017
Minne Li, Zhaoning Zhang, Hao Yu, Xinyuan Chen, Dongsheng Li

* 9 pages, 3 figures, accepted by CCCV 2017 

  Access Paper or Ask Questions