Alert button
Picture for Yuqi Chen

Yuqi Chen

Alert button

Surveying the Dead Minds: Historical-Psychological Text Analysis with Contextualized Construct Representation (CCR) for Classical Chinese

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 01, 2024
Yuqi Chen, Sixuan Li, Ying Li, Mohammad Atari

Figure 1 for Surveying the Dead Minds: Historical-Psychological Text Analysis with Contextualized Construct Representation (CCR) for Classical Chinese
Figure 2 for Surveying the Dead Minds: Historical-Psychological Text Analysis with Contextualized Construct Representation (CCR) for Classical Chinese
Figure 3 for Surveying the Dead Minds: Historical-Psychological Text Analysis with Contextualized Construct Representation (CCR) for Classical Chinese
Figure 4 for Surveying the Dead Minds: Historical-Psychological Text Analysis with Contextualized Construct Representation (CCR) for Classical Chinese
Viaarxiv icon

Groot: Adversarial Testing for Generative Text-to-Image Models with Tree-based Semantic Transformation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Yi Liu, Guowei Yang, Gelei Deng, Feiyue Chen, Yuqi Chen, Ling Shi, Tianwei Zhang, Yang Liu

Viaarxiv icon

ContiFormer: Continuous-Time Transformer for Irregular Time Series Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Yuqi Chen, Kan Ren, Yansen Wang, Yuchen Fang, Weiwei Sun, Dongsheng Li

Viaarxiv icon

EEGFormer: Towards Transferable and Interpretable Large-Scale EEG Foundation Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 11, 2024
Yuqi Chen, Kan Ren, Kaitao Song, Yansen Wang, Yifan Wang, Dongsheng Li, Lili Qiu

Viaarxiv icon

Contrast and Clustering: Learning Neighborhood Pair Representation for Source-free Domain Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2023
Yuqi Chen, Xiangbin Zhu, Yonggang Li, Yingjian Li, Yuanwang Wei, Haojie Fang

Figure 1 for Contrast and Clustering: Learning Neighborhood Pair Representation for Source-free Domain Adaptation
Figure 2 for Contrast and Clustering: Learning Neighborhood Pair Representation for Source-free Domain Adaptation
Figure 3 for Contrast and Clustering: Learning Neighborhood Pair Representation for Source-free Domain Adaptation
Figure 4 for Contrast and Clustering: Learning Neighborhood Pair Representation for Source-free Domain Adaptation
Viaarxiv icon

RNTrajRec: Road Network Enhanced Trajectory Recovery with Spatial-Temporal Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 28, 2022
Yuqi Chen, Hanyuan Zhang, Weiwei Sun, Baihua Zheng

Figure 1 for RNTrajRec: Road Network Enhanced Trajectory Recovery with Spatial-Temporal Transformer
Figure 2 for RNTrajRec: Road Network Enhanced Trajectory Recovery with Spatial-Temporal Transformer
Figure 3 for RNTrajRec: Road Network Enhanced Trajectory Recovery with Spatial-Temporal Transformer
Figure 4 for RNTrajRec: Road Network Enhanced Trajectory Recovery with Spatial-Temporal Transformer
Viaarxiv icon

Span-level Bidirectional Cross-attention Framework for Aspect Sentiment Triplet Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 27, 2022
Yuqi Chen, Keming Chen, Xian Sun, Zequn Zhang

Figure 1 for Span-level Bidirectional Cross-attention Framework for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 2 for Span-level Bidirectional Cross-attention Framework for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 3 for Span-level Bidirectional Cross-attention Framework for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Figure 4 for Span-level Bidirectional Cross-attention Framework for Aspect Sentiment Triplet Extraction
Viaarxiv icon

Code Integrity Attestation for PLCs using Black Box Neural Network Predictions

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 15, 2021
Yuqi Chen, Christopher M. Poskitt, Jun Sun

Figure 1 for Code Integrity Attestation for PLCs using Black Box Neural Network Predictions
Figure 2 for Code Integrity Attestation for PLCs using Black Box Neural Network Predictions
Figure 3 for Code Integrity Attestation for PLCs using Black Box Neural Network Predictions
Figure 4 for Code Integrity Attestation for PLCs using Black Box Neural Network Predictions
Viaarxiv icon

Adversarial Attacks and Mitigation for Anomaly Detectors of Cyber-Physical Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
May 22, 2021
Yifan Jia, Jingyi Wang, Christopher M. Poskitt, Sudipta Chattopadhyay, Jun Sun, Yuqi Chen

Figure 1 for Adversarial Attacks and Mitigation for Anomaly Detectors of Cyber-Physical Systems
Figure 2 for Adversarial Attacks and Mitigation for Anomaly Detectors of Cyber-Physical Systems
Figure 3 for Adversarial Attacks and Mitigation for Anomaly Detectors of Cyber-Physical Systems
Figure 4 for Adversarial Attacks and Mitigation for Anomaly Detectors of Cyber-Physical Systems
Viaarxiv icon

Plane Spiral OAM Mode-Group Based MIMO Communications: An Experimental Study

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2021
Xiaowen Xiong, Shilie Zheng, Zelin Zhu, Yuqi Chen, Hongzhe Shi, Bingchen Pan, Cheng Ren, Xianbin Yu, Xiaofeng Jin, Wei E. I. Sha, Xianmin Zhang

Figure 1 for Plane Spiral OAM Mode-Group Based MIMO Communications: An Experimental Study
Figure 2 for Plane Spiral OAM Mode-Group Based MIMO Communications: An Experimental Study
Figure 3 for Plane Spiral OAM Mode-Group Based MIMO Communications: An Experimental Study
Figure 4 for Plane Spiral OAM Mode-Group Based MIMO Communications: An Experimental Study
Viaarxiv icon