Alert button
Picture for Yongjie Xu

Yongjie Xu

Alert button

FGBERT: Function-Driven Pre-trained Gene Language Model for Metagenomics

Feb 24, 2024
ChenRui Duan, Zelin Zang, Yongjie Xu, Hang He, Zihan Liu, Zijia Song, Ju-Sheng Zheng, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

Must: Maximizing Latent Capacity of Spatial Transcriptomics Data

Jan 15, 2024
Zelin Zang, Liangyu Li, Yongjie Xu, Chenrui Duan, Kai Wang, Yang You, Yi Sun, Stan Z. Li

Viaarxiv icon

Non-equispaced Fourier Neural Solvers for PDEs

Dec 09, 2022
Haitao Lin, Lirong Wu, Yongjie Xu, Yufei Huang, Siyuan Li, Guojiang Zhao, Stan Z, Li Cari

Figure 1 for Non-equispaced Fourier Neural Solvers for PDEs
Figure 2 for Non-equispaced Fourier Neural Solvers for PDEs
Figure 3 for Non-equispaced Fourier Neural Solvers for PDEs
Figure 4 for Non-equispaced Fourier Neural Solvers for PDEs
Viaarxiv icon

Protein Language Models and Structure Prediction: Connection and Progression

Nov 30, 2022
Bozhen Hu, Jun Xia, Jiangbin Zheng, Cheng Tan, Yufei Huang, Yongjie Xu, Stan Z. Li

Figure 1 for Protein Language Models and Structure Prediction: Connection and Progression
Figure 2 for Protein Language Models and Structure Prediction: Connection and Progression
Figure 3 for Protein Language Models and Structure Prediction: Connection and Progression
Figure 4 for Protein Language Models and Structure Prediction: Connection and Progression
Viaarxiv icon

EVNet: An Explainable Deep Network for Dimension Reduction

Nov 21, 2022
Zelin Zang, Shenghui Cheng, Linyan Lu, Hanchen Xia, Liangyu Li, Yaoting Sun, Yongjie Xu, Lei Shang, Baigui Sun, Stan Z. Li

Figure 1 for EVNet: An Explainable Deep Network for Dimension Reduction
Figure 2 for EVNet: An Explainable Deep Network for Dimension Reduction
Figure 3 for EVNet: An Explainable Deep Network for Dimension Reduction
Figure 4 for EVNet: An Explainable Deep Network for Dimension Reduction
Viaarxiv icon

UDRN: Unified Dimensional Reduction Neural Network for Feature Selection and Feature Projection

Jul 08, 2022
Zelin Zang, Yongjie Xu, Yulan Geng, Siyuan Li, Stan Z. Li

Figure 1 for UDRN: Unified Dimensional Reduction Neural Network for Feature Selection and Feature Projection
Figure 2 for UDRN: Unified Dimensional Reduction Neural Network for Feature Selection and Feature Projection
Figure 3 for UDRN: Unified Dimensional Reduction Neural Network for Feature Selection and Feature Projection
Figure 4 for UDRN: Unified Dimensional Reduction Neural Network for Feature Selection and Feature Projection
Viaarxiv icon

Temporal Attention Unit: Towards Efficient Spatiotemporal Predictive Learning

Jun 24, 2022
Cheng Tan, Zhangyang Gao, Siyuan Li, Yongjie Xu, Stan Z. Li

Figure 1 for Temporal Attention Unit: Towards Efficient Spatiotemporal Predictive Learning
Figure 2 for Temporal Attention Unit: Towards Efficient Spatiotemporal Predictive Learning
Figure 3 for Temporal Attention Unit: Towards Efficient Spatiotemporal Predictive Learning
Figure 4 for Temporal Attention Unit: Towards Efficient Spatiotemporal Predictive Learning
Viaarxiv icon

Unsupervised Deep Manifold Attributed Graph Embedding

Apr 27, 2021
Zelin Zang, Siyuan Li, Di Wu, Jianzhu Guo, Yongjie Xu, Stan Z. Li

Figure 1 for Unsupervised Deep Manifold Attributed Graph Embedding
Figure 2 for Unsupervised Deep Manifold Attributed Graph Embedding
Figure 3 for Unsupervised Deep Manifold Attributed Graph Embedding
Figure 4 for Unsupervised Deep Manifold Attributed Graph Embedding
Viaarxiv icon